1
00:00:06,083 --> 00:00:10,833
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,042 --> 00:00:27,875
Bratře.

3
00:00:31,125 --> 00:00:32,083
Bratře.

4
00:00:32,917 --> 00:00:34,292
Bratře, vstávej.

5
00:00:37,500 --> 00:00:38,458
Co se stalo?

6
00:00:38,542 --> 00:00:39,500
Ruhiye.

7
00:00:41,083 --> 00:00:42,000
Co udělala?

8
00:00:42,083 --> 00:00:43,500
- Je pryč.
- Co?

9
00:00:43,583 --> 00:00:47,708
Hledala jsem všude.
Nahoře, v zahradě. Je pryč.

10
00:00:47,792 --> 00:00:48,750
Co to říkáš?

11
00:00:48,833 --> 00:00:51,083
- Přísahám.
- Meryem, co to říkáš?

12
00:00:51,167 --> 00:00:53,917
Bratře, odešla. Je pryč.

13
00:00:55,083 --> 00:00:55,917
A děti?

14
00:00:57,125 --> 00:00:58,625
Esmo?

15
00:01:04,042 --> 00:01:04,875
Ismail?

16
00:01:21,458 --> 00:01:24,625
Tušíte, kam mohla jít?

17
00:01:25,375 --> 00:01:29,000
Kam mohla jít? Nemá kam jít.

18
00:01:30,292 --> 00:01:31,542
Byli jste na policii?

19
00:01:33,792 --> 00:01:35,917
Bratr tam šel.

20
00:01:36,000 --> 00:01:37,375
Nevím, co se dělo.

21
00:01:41,000 --> 00:01:43,833
Odešla jsem z domu s tím,
že obejdu nemocnice.

22
00:01:45,875 --> 00:01:47,958
A obešla jste je? Ptala jste se?

23
00:01:49,500 --> 00:01:52,167
Ne, řekla jsem to, aby se bratr nenaštval.

24
00:01:53,375 --> 00:01:56,042
Neví, že jsem šla sem. Zakázal mi to.

........