1
00:01:04,900 --> 00:01:06,600
Ľudia sa len s ťažkosťami
snažia vyrovnať

2
00:01:06,635 --> 00:01:08,637
s rekordnou vlnou horúčav,

3
00:01:08,670 --> 00:01:10,438
ale všetko sa iba zhoršuje.

4
00:01:10,471 --> 00:01:12,373
Teraz sú to povodne.

5
00:01:12,406 --> 00:01:14,710
Celé mestá sa zmenili na prach.

6
00:01:14,743 --> 00:01:17,311
Tie požiare sú tá najviac deštruktívna...

7
00:01:17,344 --> 00:01:19,613
Odlesňovanie stále viac zrýchľuje.

8
00:01:19,648 --> 00:01:22,718
Hladina kyslíka prudko poklesla
ako následok odlesňovania.

9
00:01:22,751 --> 00:01:25,319
Ochrancovia pred vyhynutím
dnes prehrali svoju vojnu.

10
00:01:25,352 --> 00:01:26,722
...pretože posledný strom na zemi

11
00:01:26,755 --> 00:01:28,422
bol spílený v Amazónii.

12
00:01:28,456 --> 00:01:30,524
Obrovské oblasti morských rias umierajú.

13
00:01:30,558 --> 00:01:33,327
Revolúcia v Európe sa
masívne šíri.

14
00:01:33,360 --> 00:01:34,930
Fatálna dýchacia choroba...

15
00:01:34,963 --> 00:01:36,430
je najväčší zabijakom

16
00:01:36,464 --> 00:01:38,466
vo viac ako 100 krajinách po celej planéte.

17
00:01:38,499 --> 00:01:39,868
Život na zemi zaniká,

18
00:01:39,901 --> 00:01:41,636
je nedostatok potravinových prídelov.

19
00:01:41,670 --> 00:01:43,337
Zásoby sa míňajú...

20
00:01:43,370 --> 00:01:45,372
...čo dokáže zabezpečiť miestna charita.

21
00:01:45,406 --> 00:01:47,608
Preľudnenie v Afrike a na Strednom Východe

22
00:01:47,642 --> 00:01:49,044
je katastrofické.

23
00:01:49,077 --> 00:01:50,746
Hodnoty obsahu kyslíka
neustále padajú.

24
00:01:50,779 --> 00:01:52,346
Zásoby syntetického kyslíka
........