1
00:00:23,482 --> 00:00:25,732
- Teď oranžovou. - Toto je Zoe.

2
00:00:30,531 --> 00:00:32,161
A tohle je Chloe.

3
00:00:41,041 --> 00:00:44,291
Mluví tak vzácným jazykem,

4
00:00:44,378 --> 00:00:46,958
že jím mluví na celém světě jedině ony dvě.

5
00:00:51,927 --> 00:00:53,467
Výborně.

6
00:00:53,554 --> 00:00:56,064
- Šikovná. - Jo!

7
00:00:56,139 --> 00:00:57,349
Jo!

8
00:00:57,432 --> 00:01:00,102
Vyrůstají ve Spojených státech amerických.

9
00:01:02,354 --> 00:01:05,074
Jediné, co kdy v životě slyšely, je angličtina.

10
00:01:08,986 --> 00:01:11,696
Proč tímto jazykem nikdo jiný nemluví?

11
00:01:14,616 --> 00:01:17,736
Je to kvůli tomu, že si ho tato chytrá dvojčata vymyslela.

12
00:01:18,912 --> 00:01:19,912
VÝBORNĚ, CHLOE

13
00:01:19,997 --> 00:01:21,747
Může nám to znít jako nesmysly...

14
00:01:22,457 --> 00:01:24,667
Těšíte se domů, děcka?

15
00:01:25,669 --> 00:01:30,419
...ale ta dvojčata si mezi sebou opravdu rozumí.

16
00:01:37,014 --> 00:01:40,394
Je to fenomén, kterému jazykovědci říkají kryptofázie...

17
00:01:41,185 --> 00:01:43,345
...neboli jazyk dvojčat.

18
00:01:54,114 --> 00:01:56,284
Vyrůstají spolu a neustále si hrají,

19
00:01:56,366 --> 00:02:00,536
takže se naučily spolu mluvit a vymyslely si nejen slova,

20
00:02:00,621 --> 00:02:02,081
ale i jednoduchou gramatiku.

21
00:02:07,711 --> 00:02:08,841
Co vidíte?

22
00:02:10,005 --> 00:02:11,005
Motýlek!

23
00:02:11,089 --> 00:02:13,429
Až se začnou potkávat s jinými dětmi,

24
00:02:13,509 --> 00:02:16,929
jejich řeč ustoupí do pozadí a nahradí ji angličtina.

25
00:02:18,305 --> 00:02:20,095
Koukněte na ty květiny.

........