1
00:00:20,812 --> 00:00:23,652
Preplávaj sem a poď sa hrať.

2
00:00:24,399 --> 00:00:26,069
Nevysmievajte sa mi.

3
00:00:26,777 --> 00:00:28,697
Čo je to s tebou?

4
00:00:30,572 --> 00:00:32,872
Tri- a polročná Radha

5
00:00:32,950 --> 00:00:36,910
čelí najväčšej fyzickej výzve svojho doterajšieho života.

6
00:00:43,418 --> 00:00:47,008
DEDINA BAJAU, BORNEO

7
00:00:48,632 --> 00:00:53,892
Patrí medzi ľudí Bajau, ktorí žijú na mori pri pobreží Bornea.

8
00:00:58,308 --> 00:01:02,228
Dnes odišla jej rodina na lov...

9
00:01:03,355 --> 00:01:06,395
a ona zostala sama doma.

10
00:01:10,404 --> 00:01:15,124
Ale Radhu, tak ako všetky deti z kmeňa Bajau, nikto neučil plávať.

11
00:01:15,200 --> 00:01:18,200
Nezostávaj tam so svojimi hračkami.

12
00:01:18,287 --> 00:01:20,407
Tak príďte vy sem.

13
00:01:20,831 --> 00:01:21,711
Len sa ponor.

14
00:01:23,625 --> 00:01:26,545
Ísť 20 metrov za svojimi kamarátkami

15
00:01:26,628 --> 00:01:28,588
je veľký risk.

16
00:01:54,948 --> 00:01:58,988
Pre väčšinu rodičov by bol skok ich trojročného dieťaťa do mora

17
00:01:59,077 --> 00:02:00,787
nočnou morou.

18
00:02:06,752 --> 00:02:08,962
Radha už cvičila na plytčine...

19
00:02:10,881 --> 00:02:15,091
ale teraz je prvý raz v takejto hĺbke.

20
00:02:18,639 --> 00:02:20,519
Rýchlo sem priplávaj.

21
00:02:26,396 --> 00:02:29,936
Zisťuje, ako má súčasne hýbať rukami a nohami tak,

22
00:02:30,734 --> 00:02:32,954
ako to ešte nikdy nerobila.

23
00:02:52,840 --> 00:02:56,800
Radha práve dosiahla to, čo mnohí ľudia v dejinách...

24
00:02:58,011 --> 00:03:02,471
keď svoje telo donútila k novým limitom s cieľom dostať sa na vytúžené miesto.

25
00:03:08,063 --> 00:03:10,613
Je na neuveriteľnej ceste,

........