1
00:02:46,261 --> 00:02:48,007
Kravavý kapitáne!
Kapitán...

2
00:03:03,278 --> 00:03:06,197
Háček, háček!

3
00:04:40,375 --> 00:04:43,294
- Co jsi to řekl?
- Já?

4
00:04:43,378 --> 00:04:50,301
Myslel jsem, že jsem slyšel ...
Znělo to jako... prase.

5
00:04:53,388 --> 00:04:55,306
To bude tím horkem.

6
00:05:44,439 --> 00:05:49,360
No tak, Žabáku? Buď rozumnej.
Pojďt dolů, ty malý paviáne .

7
00:05:49,444 --> 00:05:53,364
- Chcete mě sníst. Sakra.
- To je zákon přírody...

8
00:05:53,448 --> 00:05:56,367
ty dobytku!
Silnější požírají slabší.

9
00:06:00,455 --> 00:06:04,375
Pojďte dolů, chlapče ...
snaž se trochu.

10
00:06:07,462 --> 00:06:11,382
- Kanibale!
- No tak, prasátko.

11
00:06:11,466 --> 00:06:14,385
Nejsem prasátko, jsem Žabák.

12
00:06:22,477 --> 00:06:25,396
Kanibalismus je smrtelný hřích.

13
00:06:25,480 --> 00:06:28,399
Přinese vám to smůlu!

14
00:06:28,483 --> 00:06:31,402
Budete se svíjet v pekelném ohni.

15
00:06:31,486 --> 00:06:36,407
A co zpověď? K čemu si
myslíš, že máme zpověď?

16
00:06:53,508 --> 00:06:57,428
Koukejte! Loď na obzoru!

17
00:07:00,515 --> 00:07:05,436
Vem tě čert, Žábáku,
neříkal jsem ti, abys mi věřil?

18
00:07:05,520 --> 00:07:09,440
- Znovu se ukazuje, že mám pravdu.
- To ano, Capitáne.

19
00:07:09,524 --> 00:07:12,443
Na to nikdy nezapomínej,
ty malý darebáku.

20
00:07:12,527 --> 00:07:16,447
Nikdy neztrácej víru v boží
prozřetelnost... nikdy!

21
00:07:28,543 --> 00:07:31,462
Pozor, chlapče! Je tam žralok, žralok.

22
00:07:47,562 --> 00:07:50,481
To bylo o fous, sakra,
........