1
00:00:41,630 --> 00:00:45,140
<i>O velké bojovníci Mulan existuje
spousta příběhů.</i>

2
00:00:47,680 --> 00:00:51,480
<i>Avšak tohle, předkové, je ten můj.</i>

3
00:00:52,850 --> 00:00:54,190
<i>Tady je.</i>

4
00:00:54,690 --> 00:00:56,820
<i>Mladý zelený výhonek...</i>

5
00:00:57,650 --> 00:00:59,860
<i>ještě neznalý čepele.</i>

6
00:01:01,610 --> 00:01:03,860
<i>Kdybyste měli dceru...</i>

7
00:01:04,030 --> 00:01:07,990
<i>jejíž čchi, které je bezmeznou energií
života samotného...</i>

8
00:01:08,160 --> 00:01:10,790
<i>by promlouvalo skrze každý její pohyb...</i>

9
00:01:10,960 --> 00:01:15,000
<i>Řekli byste jí, že čchi je výsadou synů?</i>

10
00:01:16,460 --> 00:01:21,300
<i>Že dcera by jen riskovala hanbu,
zostuzení, vypovězení?</i>

11
00:01:23,680 --> 00:01:27,300
<i>To já, předkové, nedokázal.</i>

12
00:01:53,120 --> 00:01:54,000
Tudy.

13
00:01:56,250 --> 00:01:57,420
Ta je poslední.

14
00:01:57,580 --> 00:01:58,590
Jemně.

15
00:02:01,300 --> 00:02:02,590
Mulan! Zapomeň na ni!

16
00:02:03,720 --> 00:02:04,800
Přijde sama!

17
00:02:10,560 --> 00:02:11,850
Ne!

18
00:02:15,390 --> 00:02:18,520
Řekni, že to nemá na svědomí tvá sestra.

19
00:02:21,610 --> 00:02:24,820
Mulan! Ovládej se!

20
00:02:51,350 --> 00:02:54,020
Mulan! Teď mě pozorně poslouchej.

21
00:02:55,310 --> 00:02:56,020
Ne!

22
00:03:29,550 --> 00:03:33,010
Mulan, jak jsi to svedla z té
střechy dolů?

23
00:03:34,140 --> 00:03:35,930
Bylas jako pták.

24
00:03:36,100 --> 00:03:39,900
Nehýbej se. Máš ve vlasech pavouka.

........