1
00:01:33,348 --> 00:01:38,348
Titulky 16.11.2020
Andrea1717

2
00:01:47,450 --> 00:01:47,925
To si ty?

3
00:01:54,475 --> 00:01:55,525
Áno.

4
00:01:58,650 --> 00:01:59,825
Prečo ti to tak dlho trvalo?

5
00:02:01,000 --> 00:02:02,450
Zdržalo ma niečo iné.

6
00:02:03,400 --> 00:02:04,700
Povedal som ti, aby si sa ozvala.

7
00:02:08,000 --> 00:02:08,925
Prepáčte.

8
00:02:09,775 --> 00:02:10,075
Čo?

9
00:02:10,500 --> 00:02:11,450
O čom to hovoríte?

10
00:02:11,875 --> 00:02:13,300
Nevidela si oznam, že ťa hľadám?

11
00:02:16,000 --> 00:02:17,728
Inzerát, kto to je?

12
00:02:17,750 --> 00:02:19,625
5203, čakám na teba.

13
00:02:21,350 --> 00:02:21,897
Videla.

14
00:02:23,325 --> 00:02:24,800
Čo to má so mnou spoločné?

15
00:02:31,125 --> 00:02:32,025
Čo to robíte?

16
00:02:33,200 --> 00:02:35,475
Kde si prišla k takému zvyku

17
00:02:36,025 --> 00:02:37,275
bozkávať cudzích mužov?

18
00:02:40,375 --> 00:02:41,575
O čom to hovoríte?

19
00:02:41,750 --> 00:02:43,250
Na stratu pamäte si príliš mladá.

20
00:02:45,525 --> 00:02:46,150
Pán Ye?

21
00:02:49,525 --> 00:02:50,675
Prepáčte.

22
00:02:51,225 --> 00:02:52,075
No,

23
00:02:52,250 --> 00:02:54,450
pani Cheng ma požiadala,
aby som vám priniesla tieto lieky.

24
00:02:56,800 --> 00:02:57,750
Nechám ich tu.

25
00:02:58,750 --> 00:02:59,250
........