1
00:00:15,543 --> 00:00:21,493
<i>Život není nic víc, než soutěž
o to být raději zločincem než obětí.</i>

2
00:00:35,912 --> 00:00:39,262
<i>Historie zločinu
na Divokém západě</i>

3
00:00:56,066 --> 00:00:59,314
<i>LIBERAL, KANSAS - 1950
Kdo zastřelil Willyho Bupora?</i>

4
00:01:07,299 --> 00:01:10,895
TOTO JE SKUTEČNÝ PŘÍBĚH.

5
00:01:17,083 --> 00:01:21,311
UVEDENÉ UDÁLOSTI SE STALY
V KANSAS CITY V MISSOURI ROKU 1950.

6
00:01:24,070 --> 00:01:28,433
NA ŽÁDOST PŘEŽIVŠÍCH BYLA JMÉNA ZMĚNĚNA.

7
00:01:32,692 --> 00:01:37,092
Z ÚCTY K ZEMŘELÝM VYPRÁVÍME
ZBYTEK PŘÍBĚHU, JAK SE ODEHRÁL.

8
00:02:06,596 --> 00:02:09,109
OBJEVITEL PLUTA

9
00:02:09,335 --> 00:02:12,560
<i>Na tomto místě stál dům Clydea
Tombaugha, objevitele Pluta.</i>

10
00:02:26,773 --> 00:02:30,663
Šest podělanejch hodin!
Musel jsem se vychcat do boty!

11
00:02:35,014 --> 00:02:36,764
Kde to jsme?

12
00:02:38,164 --> 00:02:39,939
Na Plutu.

13
00:02:41,699 --> 00:02:45,838
Takže mi to zopakuj.
Přišel za tebou, že potřebuje zbraně.

14
00:02:46,117 --> 00:02:48,400
Všechny vás zabijou, víš to, že jo?

15
00:02:48,598 --> 00:02:52,282
Calamita. Zopakuj mi to,
nebo tě přivážu k nárazníku a poběžíš.

16
00:02:52,646 --> 00:02:54,237
Ježiši.

17
00:02:54,977 --> 00:02:58,393
Přišel pro nějaký zbraně.
Pušky, pistole.

18
00:02:58,516 --> 00:03:01,538
Prý musí vyrazit na cestu,
zabít někoho v Kansasu.

19
00:03:02,084 --> 00:03:03,791
Kansas je velkej.

20
00:03:03,920 --> 00:03:06,187
Jak jsem říkal,
do Liberty nebo Liberalu.

21
00:03:06,349 --> 00:03:10,089
- Koho chce zabít?
- Nevím. Švéda nebo Ira.

22
00:03:11,078 --> 00:03:13,215
Můžeš mě odsud už sakra pustit?
........