1
00:00:00,943 --> 00:00:06,893
<i>Život není nic víc, než soutěž
o to být raději zločincem než obětí.</i>

2
00:00:21,312 --> 00:00:24,662
<i>Historie zločinu
na Divokém západě</i>

3
00:00:41,466 --> 00:00:44,714
<i>LIBERAL, KANSAS - 1950
Kdo zastřelil Willyho Bupora?</i>

4
00:00:52,699 --> 00:00:56,295
TOTO JE SKUTEČNÝ PŘÍBĚH.

5
00:01:02,483 --> 00:01:06,711
UVEDENÉ UDÁLOSTI SE STALY
V KANSAS CITY V MISSOURI ROKU 1950.

6
00:01:09,470 --> 00:01:13,833
NA ŽÁDOST PŘEŽIVŠÍCH BYLA JMÉNA ZMĚNĚNA.

7
00:01:18,092 --> 00:01:22,492
Z ÚCTY K ZEMŘELÝM VYPRÁVÍME
ZBYTEK PŘÍBĚHU, JAK SE ODEHRÁL.

8
00:01:51,996 --> 00:01:54,509
OBJEVITEL PLUTA

9
00:01:54,735 --> 00:01:57,960
<i>Na tomto místě stál dům Clydea
Tombaugha, objevitele Pluta.</i>

10
00:02:12,173 --> 00:02:16,063
Šest podělanejch hodin!
Musel jsem se vychcat do boty!

11
00:02:20,414 --> 00:02:22,164
Kde to jsme?

12
00:02:23,564 --> 00:02:25,339
Na Plutu.

13
00:02:27,099 --> 00:02:31,238
Takže mi to zopakuj.
Přišel za tebou, že potřebuje zbraně.

14
00:02:31,517 --> 00:02:33,800
Všechny vás zabijou, víš to, že jo?

15
00:02:33,998 --> 00:02:37,682
Calamita. Zopakuj mi to,
nebo tě přivážu k nárazníku a poběžíš.

16
00:02:38,046 --> 00:02:39,637
Ježiši.

17
00:02:40,377 --> 00:02:43,793
Přišel pro nějaký zbraně.
Pušky, pistole.

18
00:02:43,916 --> 00:02:46,938
Prý musí vyrazit na cestu,
zabít někoho v Kansasu.

19
00:02:47,484 --> 00:02:49,191
Kansas je velkej.

20
00:02:49,320 --> 00:02:51,587
Jak jsem říkal,
do Liberty nebo Liberalu.

21
00:02:51,749 --> 00:02:55,489
- Koho chce zabít?
- Nevím. Švéda nebo Ira.

22
00:02:56,478 --> 00:02:58,615
Můžeš mě odsud už sakra pustit?
........