1
00:00:00,000 --> 00:00:06,347
Na věčnou památku hrdinů
padlých ve Velké vlastenecké válce

2
00:00:12,617 --> 00:00:15,796
VAPET PRODUCTION
uvádí

3
00:01:09,211 --> 00:01:13,330
Výborně! Na první ránu.

4
00:01:45,066 --> 00:01:47,126
To je náš nejnovější tank.

5
00:01:47,261 --> 00:01:49,958
A na jedinou ránu!

6
00:01:59,215 --> 00:02:03,749
„Rastenburg, 25. března 1943“

7
00:03:01,078 --> 00:03:06,043
Polní maršále Mansteine, začněte.

8
00:03:07,460 --> 00:03:15,210
Můj vůdce, dovolte,
abych přečetl návrh Vašeho rozkazu.

9
00:03:17,168 --> 00:03:22,431
Přísně tajné.
Operační rozkaz č. 6.

10
00:03:22,585 --> 00:03:27,748
Rozhodl jsem se, jakmile to počasí
dovolí, provést operaci „Citadela“.

11
00:03:27,918 --> 00:03:32,542
Hlavní cíl operace:

12
00:03:32,667 --> 00:03:38,094
Současným útokem ze severu a z jihu
obklíčit a zničit ruská vojska,

13
00:03:38,228 --> 00:03:40,523
soustředěná na Kurském oblouku,

14
00:03:40,646 --> 00:03:47,668
a pokračovat tankovým úderem
na severovýchod k obejití Moskvy.

15
00:03:48,173 --> 00:03:53,367
K provedení operace „Citadela“ určuji

16
00:03:53,668 --> 00:03:58,651
17 tankových, 2 motorizované
a 22 pěších divizí.

17
00:03:58,835 --> 00:04:00,942
Kolik tam máme vojsk?

18
00:04:01,065 --> 00:04:05,151
Kolem milionu vojáků, 2700 tanků,

19
00:04:05,335 --> 00:04:09,918
z toho 800 Tigerů a 1800 letadel,
Můj vůdce.

20
00:04:12,835 --> 00:04:15,043
Páni generálové!

21
00:04:15,710 --> 00:04:23,805
Dvě naše polní tažení v roce '41 a '42
Rusy nezničila.

22
00:04:23,929 --> 00:04:31,627
Začínáme třetí tažení, tažení roku '43,
které bude rozhodující.

23
........