1
00:00:06,000 --> 00:00:10,040
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,640 --> 00:00:28,480
<i>Vidíte tu nádhernou budovu?</i>
<i>Jsme si podobní.</i>

3
00:00:28,560 --> 00:00:29,840
INSTITUT ARAVALLI, DŽAJPUR

4
00:00:29,920 --> 00:00:32,840
<i>Tahle škola je 103 let stará.</i>

5
00:00:32,920 --> 00:00:37,080
<i>A já věřím v lásku jako ze 60. let.</i>
<i>Takže taky stará škola.</i>

6
00:00:37,160 --> 00:00:40,240
<i>Žádný Tinder, Hinge nebo Bumble.</i>

7
00:00:40,320 --> 00:00:43,120
<i>Ne vztah přes monitory, ale tváří v tvář.</i>

8
00:00:43,200 --> 00:00:45,320
<i>Dnes mě sem přivádí</i>
<i>stejně romantický záměr.</i>

9
00:00:45,400 --> 00:00:47,240
<i>Nepřijel jsem sem studovat.</i>

10
00:00:48,200 --> 00:00:49,800
<i>Jsem tu kvůli dívce. Dimple.</i>

11
00:00:49,880 --> 00:00:53,840
<i>Když jsem ji viděl prvně,</i>
<i>naprosto mě uhranula.</i>

12
00:00:53,920 --> 00:00:56,880
<i>Neměl jsem v břiše motýly,</i>
<i>ale celou zoo.</i>

13
00:00:56,960 --> 00:01:00,680
<i>O tom vám ještě povím.</i>
<i>Nejdřív ji musím najít.</i>

14
00:01:00,760 --> 00:01:04,400
<i>Třeba mě tu taky hledá.</i>
<i>Chci ji najít první.</i>

15
00:01:05,680 --> 00:01:08,240
Dobrý den, je tu dívka
jménem Dimple Ahuja?

16
00:01:08,800 --> 00:01:10,760
- Jak?
- Dimple Ahuja.

17
00:01:10,840 --> 00:01:12,440
Jak to mám vědět?

18
00:01:13,400 --> 00:01:14,600
Jak vypadá?

19
00:01:15,440 --> 00:01:20,840
No... Má kulatý obličej
a nosí kulaté brýle s černými obroučkami.

20
00:01:20,920 --> 00:01:23,640
Jo, tahle. Právě odešla
se svou spolubydlící,

21
00:01:23,720 --> 00:01:26,280
prapodivnou osobou. Má fialové vlasy!

22
00:01:26,840 --> 00:01:28,560
Asi šly na hodinu.

23
........