1
00:00:23,000 --> 00:00:28,417
<i>Na konci muk je pocit prázdnoty.
Nervy se usadí - jak náhrobky,</i>

2
00:00:28,500 --> 00:00:34,500
<i>strnulé srdce ptá se: „Tos byl ty?
A kdy? Snad včera, nebo před lety?“</i>

3
00:00:35,500 --> 00:00:40,708
<i>Nohy jdou mechanicky vpřed -
šlapou zem, vzduch, či co -</i>

4
00:00:40,792 --> 00:00:46,917
<i>jak dřevěné, lhostejno, kam -
křemenné štěstí - pro balvan.</i>

5
00:00:47,792 --> 00:00:50,125
<i>Toť chvíle z olova,
jež v mysli zůstává</i>

6
00:00:50,208 --> 00:00:55,250
<i>jak v těch, co mrzli, obraz sněžení:
zprvu chlad - pak ztupělost - pak smíření.</i>

7
00:01:22,292 --> 00:01:24,083
19. LISTOPADU 2018

8
00:01:28,000 --> 00:01:31,292
<i>B-I-N-G-O, B-I-N-G-O</i>

9
00:01:31,417 --> 00:01:33,250
- <i>B-I-N-G-O</i>
- <i>B-I-N-G-O</i>

10
00:01:33,333 --> 00:01:37,292
- <i>a jmenoval se Bingo.</i>
- <i>a jmenoval se Bingo.</i>

11
00:01:37,458 --> 00:01:40,333
Jak to tam vzadu jde?

12
00:01:40,458 --> 00:01:42,083
Pořád ti je špatně?
Budeš zvracet?

13
00:01:42,167 --> 00:01:43,292
Trochu.

14
00:01:43,375 --> 00:01:45,167
Už tam skoro jsme, zlato.

15
00:01:45,250 --> 00:01:49,125
Jaký je rozdíl mezi
Dnem obětí války a Dnem veterinářů?

16
00:01:49,250 --> 00:01:51,000
- Myslíš Den veteránů!
- Veteránů.

17
00:01:51,083 --> 00:01:52,875
- Den veteránů.
- Den veteránů.

18
00:01:52,958 --> 00:01:56,583
To oslavujeme všechny vojáky,
kteří bojovali za naši zemi.

19
00:01:56,792 --> 00:02:03,042
V Den obětí války vzpomínáme
na vojáky, kteří za naši zemi padli.

20
00:02:03,167 --> 00:02:06,250
Zlato, tvůj táta je veterán.
Bojoval ve válce v Zálivu.

21
00:02:06,333 --> 00:02:08,542
Byla válka kvůli zálivu?

22
........