1
00:00:28,375 --> 00:00:32,917
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:07:08,083 --> 00:07:09,667
VŠECHNO NEJLEPŠÍ

3
00:08:49,000 --> 00:08:52,708
Mám vás ráda, ať se stane cokoli.

4
00:08:59,583 --> 00:09:04,042
Mám vás ráda, ať se stane cokoli.

5
00:12:34,708 --> 00:12:36,708
Překlad titulků: Anna Hulcová

6
00:12:36,708 --> 00:12:40,000
www.Titulky.com

........