1
00:01:28,828 --> 00:01:39,464
Titulky 21.11.2020
Andrea1717

2
00:01:44,725 --> 00:01:46,175
Prepáčte slečna Jiang.

3
00:01:46,475 --> 00:01:48,139
Nepodarilo sa mi urobiť to,
čo ste sa ma žiadali.

4
00:01:48,550 --> 00:01:49,725
Nikdy nič nezvládnete.

5
00:01:49,800 --> 00:01:50,875
Ste k ničomu.

6
00:01:51,425 --> 00:01:52,225
Išlo to dobre,

7
00:01:52,750 --> 00:01:54,225
ale prezident Anning mi v tom zabránil.

8
00:01:54,825 --> 00:01:55,450
Ye Feimo.

9
00:01:56,050 --> 00:01:56,900
To je on.

10
00:01:57,425 --> 00:01:58,050
Slečna Jiang.

11
00:01:58,525 --> 00:01:59,500
Ak Wen Xiaonuan

12
00:01:59,500 --> 00:02:00,925
býva v dome Ye Feima,

13
00:02:00,925 --> 00:02:02,372
tak sa nemusíte báť o pána Jianga.

14
00:02:02,900 --> 00:02:03,825
Kto si myslíte, že ste?

15
00:02:04,125 --> 00:02:05,550
To nie je vaša vec.

16
00:02:06,125 --> 00:02:07,450
On mi neprekáža.

17
00:02:08,100 --> 00:02:10,150
Ste úplne k ničomu.

18
00:02:15,375 --> 00:02:16,400
Zvládnem to sama.

19
00:02:42,975 --> 00:02:43,875
Poďme.

20
00:02:48,450 --> 00:02:49,025
Vyzerá dobre?

21
00:02:50,325 --> 00:02:50,875
Samozrejme.

22
00:02:51,375 --> 00:02:52,175
Ukáž sa mi.

23
00:02:55,600 --> 00:02:57,850
Myslím, že toto bude lepšie skrátiť.

24
00:03:15,325 --> 00:03:16,025
Jiang Fang.

25
00:03:18,375 --> 00:03:18,975
........