1
00:01:32,470 --> 00:01:37,989
Titulky 22.11.2020
Andrea1717

2
00:02:08,800 --> 00:02:10,617
Dnes vám páni,

3
00:02:11,400 --> 00:02:12,900
podám správu o našich
posledných aktivitách.

4
00:02:14,975 --> 00:02:15,850
Spoločne

5
00:02:16,650 --> 00:02:18,575
sme tvrdo pracovali,
aby sme boli svedkami

6
00:02:18,975 --> 00:02:19,900
pre našu spoločnosť

7
00:02:20,600 --> 00:02:21,625
veľmi dôležitého projektu.

8
00:02:22,675 --> 00:02:23,625
Blue Sky Galaxy

9
00:02:24,300 --> 00:02:25,325
je schválený

10
00:02:26,225 --> 00:02:26,850
a onedlho uvedený.

11
00:02:31,900 --> 00:02:32,875
Taktiež,

12
00:02:33,275 --> 00:02:34,525
premiéra filmu,

13
00:02:35,050 --> 00:02:37,075
pokryje reťazce kín Yaohua

14
00:02:37,275 --> 00:02:39,025
so 100% pokrytím programu

15
00:02:39,950 --> 00:02:42,416
a Yaohua nám vyplatí pokladničné
tržby za prvý týždeň premiéry,

16
00:02:42,416 --> 00:02:43,275
ktoré budú vydané na reklamu.

17
00:02:44,300 --> 00:02:45,450
Dohodu

18
00:02:45,800 --> 00:02:47,075
sme odovzdali našim právnikom.

19
00:02:54,325 --> 00:02:56,100
Dôvod, prečo sme dostali

20
00:02:56,150 --> 00:02:58,900
100% pokrytie programu

21
00:02:59,775 --> 00:03:00,500
závisí od niekoho,

22
00:03:01,000 --> 00:03:01,725
komu by sme mali poďakovať.

23
00:03:07,050 --> 00:03:08,525
Je to

24
00:03:09,975 --> 00:03:11,100
môj špeciálny asistent Lin Zheng.

........