1
00:00:01,374 --> 00:00:05,004
PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ

2
00:00:07,102 --> 00:00:11,752
August 1977

3
00:00:39,980 --> 00:00:42,414
Schovaný, neschovaný, idem!

4
00:01:49,340 --> 00:01:50,853
<i>Bolo raz jedno dievča</i>

5
00:01:51,100 --> 00:01:52,818
<i>a jej rodičia boli stále preč.</i>

6
00:01:53,540 --> 00:01:56,373
<i>Nepáčilo sa jej to. Bála sa.</i>

7
00:01:57,300 --> 00:01:59,177
<i>Tak jej kúpili psa.</i>

8
00:02:00,580 --> 00:02:02,730
<i>Raz v noci boli rodičia preč</i>

9
00:02:03,300 --> 00:02:05,291
<i>a ona ležala v posteli</i>

10
00:02:05,420 --> 00:02:07,138
<i>a stále počula kvap,</i>

11
00:02:07,700 --> 00:02:09,975
<i>kvap, kvap.</i>

12
00:02:11,620 --> 00:02:14,009
<i>Tak vyliezla z postele
a išla do kúpeľne</i>

13
00:02:14,100 --> 00:02:15,390
<i>a pozaťahovala všetky kohútiky.</i>

14
00:02:15,450 --> 00:02:18,214
<i>Vrátila sa do postele.
Bola trochu vyľakaná.</i>

15
00:02:18,300 --> 00:02:20,814
<i>Strčila ruku
pod posteľ a pes jej ju oblizol.</i>

16
00:02:22,540 --> 00:02:24,258
<i>Ale stále to počula.</i>

17
00:02:24,340 --> 00:02:27,696
<i>Kvap, kvap, kvap.</i>

18
00:02:29,940 --> 00:02:32,534
<i>Tak vstala a išla do kuchyne.</i>

19
00:02:32,620 --> 00:02:35,180
<i>Uistila sa, že sú všetky
kohútiky poriadne zavreté.</i>

20
00:02:35,260 --> 00:02:38,411
<i>Vrátila sa do postele.
Strčila ruku pod posteľ.</i>

21
00:02:38,500 --> 00:02:40,172
<i>Pes jej ju oblizol.</i>

22
00:02:40,260 --> 00:02:42,410
<i>Ale stále to počula.</i>

23
00:02:42,980 --> 00:02:46,370
<i>Kvap, kvap, kvap.</i>

24
00:02:47,020 --> 00:02:50,615
<i>A vtedy si uvedomila,
........