1
00:00:00,020 --> 00:00:02,930
V MINULEJ ČASTI

2
00:00:03,012 --> 00:00:05,382
Toto je pre vás dom smrti.

3
00:00:05,512 --> 00:00:07,552
Je to skutočné a mocné.

4
00:00:09,082 --> 00:00:10,782
- Vypadni!
- To by stačilo!

5
00:00:10,862 --> 00:00:12,792
Tu ťa máme... starý muž.

6
00:00:12,912 --> 00:00:16,132
Hovorila so mnou Janet.
Naša Janet.

7
00:00:18,842 --> 00:00:20,742
Potrebujeme Spoločnosť.

8
00:00:22,262 --> 00:00:23,602
Nemôže dýchať!

9
00:00:23,702 --> 00:00:25,962
Som tu na to, aby som sa
o všetko postaral, Janet.

10
00:00:26,132 --> 00:00:29,542
Naši priatelia, Gregory a Beloff
chcú exkluzívny prístup.

11
00:00:41,816 --> 00:00:44,676
PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ

12
00:01:19,680 --> 00:01:21,113
Stisla mi ruku!

13
00:01:23,040 --> 00:01:24,393
Cítila som to!

14
00:01:25,480 --> 00:01:26,959
Je nažive!

15
00:01:27,500 --> 00:01:28,559
Janet.

16
00:01:29,970 --> 00:01:33,140
- Janet!
- Betty. Betty...

17
00:01:33,840 --> 00:01:37,902
Pokiaľ mi môže stisnúť ruku,
nemôže byť mŕtva, však?

18
00:01:39,120 --> 00:01:40,758
Však, Maurice?

19
00:01:41,270 --> 00:01:43,550
Betty, je preč.

20
00:01:46,280 --> 00:01:48,589
<i>Rob niečo, Maurice!</i>

21
00:03:03,160 --> 00:03:05,312
Janet, prosím ťa,
mohla by si tu prísť?

22
00:03:05,410 --> 00:03:06,408
Idem.

23
00:03:06,720 --> 00:03:08,199
Pán Otrava.

24
........