1
00:00:11,600 --> 00:00:14,700
VAPET PRODUCTION
uvádí

2
00:01:06,000 --> 00:01:10,100
Výborně! Na první ránu.

3
00:01:40,300 --> 00:01:42,400
To je náš nejnovější tank.

4
00:01:42,400 --> 00:01:45,100
A na jedinou ránu!

5
00:01:54,000 --> 00:01:58,500
„Rastenburg, 25. března 1943“

6
00:02:53,300 --> 00:02:58,300
Polní maršále Mansteine, začněte.

7
00:02:59,500 --> 00:03:07,300
Můj vůdce, dovolte,
abych přečetl návrh Vašeho rozkazu.

8
00:03:08,800 --> 00:03:14,100
Přísně tajné.
Operační rozkaz č. 6.

9
00:03:14,000 --> 00:03:19,200
Rozhodl jsem se, jakmile to počasí
dovolí, provést operaci „Citadela“.

10
00:03:19,200 --> 00:03:23,800
Hlavní cíl operace:

11
00:03:23,700 --> 00:03:29,100
Současným útokem ze severu a z jihu
obklíčit a zničit ruská vojska,

12
00:03:29,100 --> 00:03:31,400
soustředěná na Kurském oblouku,

13
00:03:31,400 --> 00:03:38,400
a pokračovat tankovým úderem
na severovýchod k obejití Moskvy.

14
00:03:38,600 --> 00:03:43,800
K provedení operace „Citadela“ určuji

15
00:03:43,800 --> 00:03:48,800
17 tankových, 2 motorizované
a 22 pěších divizí.

16
00:03:48,800 --> 00:03:50,900
Kolik tam máme vojsk?

17
00:03:51,000 --> 00:03:55,100
Kolem milionu vojáků, 2700 tanků,

18
00:03:55,100 --> 00:03:59,700
z toho 800 Tigerů a 1800 letadel,
Můj vůdce.

19
00:04:02,300 --> 00:04:04,500
Páni generálové!

20
00:04:05,100 --> 00:04:13,200
Dvě naše polní tažení v roce '41 a '42
Rusy nezničila.

21
00:04:12,900 --> 00:04:20,600
Začínáme třetí tažení, tažení roku '43,
které bude rozhodující.

22
00:04:20,700 --> 00:04:24,400
Provedli jsme totální mobilizaci,

23
00:04:24,500 --> 00:04:30,500
........