1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
5x02 - Start

2
00:00:30,447 --> 00:00:35,237
Raduj se, Etherie,
neboť k vám přišel Prime.

3
00:00:35,326 --> 00:00:39,706
Nemějte strach,
dostáváte příležitost

4
00:00:39,956 --> 00:00:45,046
sdílet svět, jenž bude brzy
přetvořen k mému obrazu.

5
00:00:46,171 --> 00:00:50,341
Ale nejdříve musíte
prokázat, že jste hodni.

6
00:00:51,468 --> 00:00:54,428
Vaše vůdkyně, vaše She-Ra,

7
00:00:54,971 --> 00:00:58,981
by vás ve svém zájmu
nechala trpět v temnotě.

8
00:00:59,559 --> 00:01:04,189
Zřekněte se té falešné hrdinky
a předejte mi ji.

9
00:01:05,231 --> 00:01:07,861
Prime vidí vše.

10
00:01:08,151 --> 00:01:10,781
Prime ví vše.

11
00:01:11,362 --> 00:01:14,452
Můj soud je neodvratný.

12
00:01:15,408 --> 00:01:19,288
Páni... to je úžasný.

13
00:01:20,914 --> 00:01:23,464
A hrozný.

14
00:01:23,541 --> 00:01:24,831
Moc hrozný.

15
00:02:00,453 --> 00:02:02,543
Ahoj, ospalko, máš hlad?

16
00:02:03,581 --> 00:02:05,041
Co se stalo?
Jsi v pořádku?

17
00:02:05,125 --> 00:02:08,455
Musím zachránit Glimmer.

18
00:02:10,421 --> 00:02:13,051
Tělo mě zrazuje.

19
00:02:13,675 --> 00:02:15,505
Ne, jsi vyčerpaná.

20
00:02:15,593 --> 00:02:17,393
To se stává obyčejným lidem,

21
00:02:17,470 --> 00:02:20,720
když se pořád vrhají do boje
a odmítají spát.

22
00:02:21,474 --> 00:02:22,684
Nesnáším to.

23
00:02:22,767 --> 00:02:25,097
Jenom si musíš odpočinout.
........