1
00:00:29,880 --> 00:00:31,360
Ieme.

2
00:00:31,560 --> 00:00:33,160
Vstávej.

3
00:00:34,600 --> 00:00:36,160
Vstávej.

4
00:00:36,680 --> 00:00:37,800
Jsme naživu.

5
00:00:39,440 --> 00:00:40,880
Kde jsme?

6
00:00:41,400 --> 00:00:42,400
To nevím.

7
00:00:42,960 --> 00:00:44,600
Tys je viděl?

8
00:00:46,680 --> 00:00:48,200
Co jsou zač?

9
00:01:07,080 --> 00:01:09,640
-Proč nás tu držíte?
-Máme žízeň.

10
00:01:09,960 --> 00:01:12,520
Vodu, prosím. Prosím vás.

11
00:01:13,080 --> 00:01:14,560
Máme žízeň.

12
00:01:18,320 --> 00:01:19,920
Co to je?

13
00:01:20,920 --> 00:01:22,280
Co...?

14
00:01:41,360 --> 00:01:43,360
Jak se jmenujete?

15
00:01:47,600 --> 00:01:49,080
Jsem Wiros.

16
00:01:52,720 --> 00:01:54,120
A kdo jsi ty?

17
00:01:56,880 --> 00:01:59,760
Jsme děti Rumie, jediné bohyně.

18
00:02:00,200 --> 00:02:03,960
Starší než hvězdná obloha,
starší než hory.

19
00:02:05,760 --> 00:02:08,040
Učili nás mít z ní strach,

20
00:02:08,680 --> 00:02:10,520
ale v den neštěstí

21
00:02:10,640 --> 00:02:13,000
jsme se k ní obrátili
a zachránila nás.

22
00:02:15,600 --> 00:02:17,240
Rumia...

23
00:02:17,720 --> 00:02:19,680
Ona nás taky zachrání?

24
00:02:26,880 --> 00:02:28,800
Vy dva

25
........