1
00:02:02,647 --> 00:02:07,647
ŠPECIALITA

2
00:02:14,697 --> 00:02:16,697
Nemôžem.

3
00:02:17,332 --> 00:02:18,843
Musíš, Jerry.

4
00:02:18,867 --> 00:02:21,835
Najlepšia pomsta je odplata.

5
00:02:23,371 --> 00:02:26,274
Ona ťa podviedla prvá, nie?

6
00:02:26,307 --> 00:02:28,018
A preto ju mám podviesť tiež?

7
00:02:28,042 --> 00:02:30,979
- Vieš, čo si pomyslí, keď to neurobíš?
- Nie, prečo?

8
00:02:31,013 --> 00:02:33,214
Pomýli si láskavosť so slabosťou.

9
00:02:33,247 --> 00:02:35,484
Pochopí to tak,

10
00:02:35,517 --> 00:02:38,754
že je normálne spať
s hocikým bez následkov.

11
00:02:38,787 --> 00:02:40,787
Toto vyrovná skóre.

12
00:02:41,523 --> 00:02:44,493
Fungujúci vzťah je
rovnocenný vzťah.

13
00:02:48,597 --> 00:02:52,768
Ja neviem, s kým ju mám
podviesť? S Mortom?

14
00:02:52,801 --> 00:02:54,579
Na mňa sa nepozerajte, chlapi.

15
00:02:54,603 --> 00:02:56,548
Si na zozname.

16
00:02:56,572 --> 00:03:01,141
Jerry, si dobrý chlapík
a úžasný manžel.

17
00:03:01,810 --> 00:03:03,810
- Myslíš?
- Ja to viem.

18
00:03:04,513 --> 00:03:07,716
A preto mám niečo
ideálne pre teba.

19
00:03:09,283 --> 00:03:13,187
Dnes mám pre teba
špecialitu, kamarát.

20
00:03:14,255 --> 00:03:15,900
- Nie, Mike, nie.
- Ale áno.

21
00:03:15,924 --> 00:03:17,469
Dostaneš špecialitu.

22
00:03:17,493 --> 00:03:19,833
Nepôjdem do bordelu
kvôli šťastnému koncu,

23
00:03:19,857 --> 00:03:21,506
........