1
00:00:00,110 --> 00:00:03,222
<i>- Budete mě muset poslouchat.
- V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,244 --> 00:00:06,333
Virginia je moje sestra.
Chtěla jsem od ní utéct,

3
00:00:06,350 --> 00:00:08,288
najít lidi,
kteří mi s tím pomohou.

4
00:00:08,355 --> 00:00:11,733
- Už mě nikdy neopouštěj.
- Rozhodl jsem se tě poslat jinam.

5
00:00:11,755 --> 00:00:14,577
- Kam jako?
- Někam daleko ode mě.

6
00:00:16,466 --> 00:00:19,822
Moje sestra.
Musíš zajistit její bezpečí.

7
00:00:19,866 --> 00:00:24,000
Vše jsem dělala
jen kvůli jejímu bezpečí.

8
00:00:24,040 --> 00:00:25,711
<i>Počkej!</i>

9
00:00:41,377 --> 00:00:44,244
Buďte ve střehu,
může jich tu být víc.

10
00:00:52,400 --> 00:00:54,488
Ty koně nás jen zpomalují.

11
00:01:05,711 --> 00:01:08,370
Kdyby tu s námi nebyli,
tak bychom tam už dávno byli.

12
00:01:08,422 --> 00:01:11,488
Kdyby tu s námi nebyli,
tak bychom tam možná ani nedojeli.

13
00:01:11,688 --> 00:01:14,688
Myslíš, že tu ti strážci jsou
jen proto, aby mě ochránili?

14
00:01:14,711 --> 00:01:18,155
Vzhledem k tomu, že jsem
je tím pověřil já... Ano, myslím.

15
00:01:18,511 --> 00:01:23,222
Nebo mě jen mají hlídat,
abych neutekla.

16
00:01:24,844 --> 00:01:27,222
Všichni jsou to
jen poskoci mé sestry.

17
00:01:27,911 --> 00:01:30,133
Kromě mě tu hlídají i tebe.

18
00:01:30,400 --> 00:01:33,733
- Ještě ti plně nevěří.
- Ale brzy bude.

19
00:01:36,133 --> 00:01:39,666
- Kdy se do toho pustíš?
- Do čeho?

20
00:01:42,000 --> 00:01:45,155
Do toho, cos plánoval
na tom místě s melasou.

21
00:01:48,777 --> 00:01:51,022
Vůbec nevím, o čem to mluvíš.
........