1
00:01:30,830 --> 00:01:33,550
Divoženky od jezera Enara, slyšte.

2
00:01:36,150 --> 00:01:40,710
Čelíme pustošení takového rozsahu,
jaký nepamatujeme po staletí.

3
00:01:41,710 --> 00:01:45,270
Magisterium za své zločiny zaplatí.

4
00:01:46,430 --> 00:01:49,790
Ale nesmíme zapomenout,
že se schyluje k válce.

5
00:01:51,470 --> 00:01:56,190
Proroctví uvádí, že život
všech světů závisí na jediném dítěti.

6
00:01:57,990 --> 00:02:01,190
Teď je důležitější než kdy jindy.

7
00:02:02,350 --> 00:02:05,830
Musíme Lyru najít
dřív než kdokoliv jiný.

8
00:02:11,750 --> 00:02:15,110
-Nechceme tam vážně jít, že ne?
-Už jsem to Mary slíbila.

9
00:02:15,550 --> 00:02:17,550
A myslím, že nám
ta mašinka řekne víc.

10
00:02:17,630 --> 00:02:21,430
Ale alethiometr to řekl jasně.
Musíme pomoct Willovi najít tátu.

11
00:02:22,150 --> 00:02:25,550
Ale nejdřív musíme zjistit pravdu
o Prachu. Kvůli Rogerovi.

12
00:02:34,750 --> 00:02:38,230
Když je to tak dobrý nápad,
proč to tajíme?

13
00:02:38,310 --> 00:02:39,830
Musíme zůstat s Willem.

14
00:02:40,750 --> 00:02:43,830
Pro Willa je v Oxfordu moc
nebezpečno. Hledá ho policie.

15
00:02:44,310 --> 00:02:46,350
Ale alethiometr říkal, že máme...

16
00:02:58,830 --> 00:03:00,790
Lyro, jsi si tím jistá?

17
00:03:00,870 --> 00:03:02,310
Neboj se, nikdo tady není.

18
00:04:55,710 --> 00:05:00,630
JEHO TEMNÉ ESENCE II.
3. díl: Krádež

19
00:05:19,510 --> 00:05:21,150
Lee Scoresby...

20
00:05:22,750 --> 00:05:26,230
Volám tě a kynu ti.

21
00:05:26,590 --> 00:05:29,350
Vrať se. Vrať se.

22
00:05:29,910 --> 00:05:34,710
Vrať se. Vrať se. Vrať se.

23
........