1
00:00:02,545 --> 00:00:06,548
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,471 --> 00:00:17,516
Protože Jeho Veličenstvo, král,
nezplodil mužského následovníka,

3
00:00:17,600 --> 00:00:20,352
a již se to ani neočekává,

4
00:00:20,727 --> 00:00:24,481
bylo rozhodnuto,
že vás začneme připravovat pro korunu.

5
00:00:25,190 --> 00:00:26,483
Od tohoto okamžiku

6
00:00:26,608 --> 00:00:28,651
už nebudete presumptivní dědička,

7
00:00:28,735 --> 00:00:32,363
ale právoplatná dědička
a váš život bude zcela jiný.

8
00:00:33,155 --> 00:00:35,491
Nebudete moci cestovat
bez doprovodu

9
00:00:36,074 --> 00:00:38,243
nebo se volně chodit bavit.

10
00:00:39,828 --> 00:00:44,123
Váš otec, král, neměl téměř čas
se připravit na trůn,

11
00:00:44,791 --> 00:00:46,209
který mu byl předhozen.

12
00:00:46,751 --> 00:00:48,502
Nenecháme se znovu zaskočit.

13
00:00:50,504 --> 00:00:53,548
Koruna není pouhou ozdobou.

14
00:00:54,216 --> 00:00:55,342
Je výsadou

15
00:00:55,884 --> 00:00:56,926
i břemenem

16
00:00:57,760 --> 00:01:01,347
a přináší velké očekávání

17
00:01:01,597 --> 00:01:02,848
a zodpovědnost.

18
00:01:26,911 --> 00:01:28,288
To nezvládnu.

19
00:01:29,622 --> 00:01:30,790
Já bych to zvládla.

20
00:01:31,791 --> 00:01:33,042
Já vím.

21
00:01:34,168 --> 00:01:35,586
Já bych si to užívala.

22
00:01:36,628 --> 00:01:38,213
Byla bych na každé minci,

23
00:01:38,422 --> 00:01:39,589
každé bankovce

24
00:01:40,090 --> 00:01:42,509
a byla bych nejznámější ženou na světě.
........