1
00:00:02,127 --> 00:00:06,131
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,852 --> 00:00:21,896
Lete číslo 104, váš výkon je pět.

3
00:00:21,980 --> 00:00:27,485
Rozumím, Bensone.
Jsme v letové hladině jedna sedm na 2 500.

4
00:00:27,693 --> 00:00:31,530
Rozumím, lete 104.
Oznamte, až se přiblížíte k 2 500.

5
00:00:31,906 --> 00:00:34,575
V Bensonu je zataženo, mírný vítr.

6
00:00:34,867 --> 00:00:35,826
Díky, Bensone.

7
00:00:37,953 --> 00:00:41,832
Rádi bychom se pokusili
o přímé přístání na dráze nula jedna.

8
00:00:42,458 --> 00:00:44,626
Rozumím, lete 104. Schváleno.

9
00:00:45,043 --> 00:00:48,463
Pokračujte v sestupu až dosáhnete 2 500.

10
00:00:48,880 --> 00:00:51,591
Rozumím, Bensone. Let číslo 104...

11
00:01:09,817 --> 00:01:12,111
Když se všemohoucímu Bohu

12
00:01:13,196 --> 00:01:17,074
zlíbilo povolat ke své milosti

13
00:01:18,034 --> 00:01:21,787
zesnulého nejvyššího, silného a věhlasného

14
00:01:21,871 --> 00:01:25,040
prince Eduarda Alberta Christiana

15
00:01:26,000 --> 00:01:30,963
George Andrewa Patricka Davida,
vévodu z Windsoru,

16
00:01:32,840 --> 00:01:38,470
požehnané a slavné paměti

17
00:01:39,346 --> 00:01:40,764
Eduarda VIII.

18
00:01:46,269 --> 00:01:49,856
Z milostí boží Velké Británie, Irska

19
00:01:50,231 --> 00:01:52,942
a zámořských britských dominií,

20
00:01:53,610 --> 00:01:55,820
krále, ochránce víry,

21
00:01:56,654 --> 00:01:58,281
a císaře Indie.

22
00:01:59,157 --> 00:02:05,496
Strýce nejvyšší, nejsilnější
a nejznamenitější panovnice

23
00:02:06,080 --> 00:02:09,333
Alžběty II.,

24
00:02:10,251 --> 00:02:13,295
kterouž Bůh ochraňuj a požehnej ji
........