1
00:00:17,300 --> 00:00:19,442
SESTRY, ROK 1918
PONURÉ RÁNO

2
00:00:19,550 --> 00:00:21,140
ALEXANDER TOLSTOJ
KŘÍŽOVÁ CESTA

3
00:00:21,724 --> 00:00:23,928
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

4
00:01:12,900 --> 00:01:17,220
KŘÍŽOVÁ CESTA

5
00:01:17,820 --> 00:01:20,380
SEDMÝ DÍL

6
00:01:26,020 --> 00:01:29,973
Omylem skočil z okna
a málem zemřel.

7
00:01:39,995 --> 00:01:42,134
Jaká to země!

8
00:01:42,380 --> 00:01:45,911
Impérium odešlo do pekla!

9
00:01:46,031 --> 00:01:51,279
Válka je zas... promiňte,
s Němci prohraná. Jaká škoda.

10
00:01:51,626 --> 00:01:54,940
Je zřejmé, že nyní obsadí
jižní a střední Rusko.

11
00:01:55,060 --> 00:02:00,020
A my budeme žít v Rusku.
Jsem z toho prostě nadšený.

12
00:02:00,140 --> 00:02:02,265
- Tati.
- Jsem.

13
00:02:03,167 --> 00:02:07,180
Vstoupíme do služby
a výcviku Němců,

14
00:02:07,300 --> 00:02:10,685
a kdo ví, možná se staneme
lidmi. Díky Bohu.

15
00:02:11,745 --> 00:02:14,500
Je to pořádek nade vše.

16
00:02:14,580 --> 00:02:18,464
V žádném případě, Dmitrii Stepanoviči!
Jsme víc než mulč Němců.

17
00:02:18,584 --> 00:02:20,100
Budeme Rusko bránit

18
00:02:20,227 --> 00:02:23,500
a potrestáme odpovědné.
Trest bude krutý. Za chvíli.

19
00:02:23,620 --> 00:02:27,056
Jste v deliriu? Jak vám říkám?
Můj drahý zeti...

20
00:02:27,140 --> 00:02:29,525
kdo ho bude bránit, co?

21
00:02:29,740 --> 00:02:32,700
Kdo? Ti dezertéři,
kteří utíkali z fronty

22
00:02:32,780 --> 00:02:34,604
........