1
00:00:06,006 --> 00:00:11,929
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,013 --> 00:00:14,890
SOUD

3
00:00:14,973 --> 00:00:15,933
<i>V žádném případě</i>

4
00:00:16,850 --> 00:00:20,187
nespáchala zločin
kvůli osobnímu prospěchu.

5
00:00:21,230 --> 00:00:23,565
Je zde mnoho polehčujících okolností.

6
00:00:24,274 --> 00:00:26,235
Žádám vás o shovívavý rozsudek.

7
00:00:28,403 --> 00:00:30,531
Děkujeme vám, pane Ozaki.

8
00:00:31,281 --> 00:00:34,451
Jsem rád, že jste dostali podmíněný trest.

9
00:00:34,910 --> 00:00:37,496
- Zavolejte mi, když budete mít potíže.
- Tati?

10
00:00:38,205 --> 00:00:39,873
Podívej, dívají se sem.

11
00:00:40,874 --> 00:00:41,917
To je můj syn.

12
00:00:44,836 --> 00:00:47,881
Makoto, vždycky říkáš to stejné.

13
00:00:48,382 --> 00:00:50,926
- No tak, řekni, co jsi říkal.
- Neřeknu.

14
00:00:51,343 --> 00:00:54,805
Říkal jsi, že při práci
vypadám strašně cool?

15
00:00:54,888 --> 00:00:56,348
Neříkal!

16
00:00:56,431 --> 00:00:58,684
Přestaň pořád pracovat

17
00:00:58,767 --> 00:01:01,395
a buď aspoň chvíli doma.

18
00:01:02,437 --> 00:01:04,815
Hej, to chceš říct ty.

19
00:01:05,315 --> 00:01:07,818
- Najednou mě to naštvalo.
- Předvedu tátu.

20
00:01:07,901 --> 00:01:10,028
„Buď vždy čestný.“

21
00:01:10,112 --> 00:01:12,239
„Buď prospěšný světu.“

22
00:01:12,573 --> 00:01:15,158
- „Buď slušný člověk.“
- Buď slušný člověk.

23
00:01:16,118 --> 00:01:18,328
Budeš taky právník jako tvůj tatínek?

24
00:01:18,537 --> 00:01:20,122
........