1
00:00:00,094 --> 00:00:04,875
(Moja nebezpečná žena)

2
00:00:05,523 --> 00:00:07,172
Bojíš sa o svojho manžela,

3
00:00:07,292 --> 00:00:09,561
alebo sa bojíš,
že ti nabúra tvoje plány?

4
00:00:09,727 --> 00:00:11,021
Zvýšili ste čistotu?

5
00:00:12,143 --> 00:00:14,625
Požiadala som ju,
aby zvýšila čistotu.

6
00:00:15,057 --> 00:00:16,390
Musíš zachádzať až tak ďaleko?

7
00:00:16,532 --> 00:00:19,601
Pri plánoch, ako je tento, musíš
vytvoriť čo najreálnejší dojem!

8
00:00:20,477 --> 00:00:22,458
Dal som odposluch
do Kim Yoon-chulovho domu.

9
00:00:22,913 --> 00:00:27,139
Oni tú ženu Jin Sun-mi proste otrávili.

10
00:00:27,238 --> 00:00:28,650
Čo sa stalo?

11
00:00:29,509 --> 00:00:31,282
Niekto nás sleduje

12
00:00:31,608 --> 00:00:34,278
a predstierajú, že sú N31.

13
00:00:35,165 --> 00:00:36,165
Yoon-chul!

14
00:00:36,720 --> 00:00:38,014
Kim Yoon-chul!

15
00:00:38,355 --> 00:00:39,827
Kim Yoon-chul!

16
00:00:42,117 --> 00:00:43,117
Pán Kim!

17
00:00:43,423 --> 00:00:44,423
Pán Kim!

18
00:00:44,471 --> 00:00:45,981
Kde je slečna Jin?

19
00:00:46,670 --> 00:00:48,236
Kvôli mne

20
00:00:48,312 --> 00:00:49,654
je mŕtva.

21
00:00:50,381 --> 00:00:51,662
Nie, ja som ju zabil.

22
00:00:53,177 --> 00:00:54,177
Slečna Jin?

23
00:00:54,895 --> 00:00:56,670
Naplánovali ste to,
aby ste ma oklamali!

24
00:00:56,694 --> 00:00:57,893
Kedy to začalo?
........