1
00:00:18,080 --> 00:00:20,800
Divoženky od jezera Enara, slyšte.

2
00:00:23,400 --> 00:00:27,960
Čelíme pustošení takového rozsahu,
jaký nepamatujeme po staletí.

3
00:00:28,960 --> 00:00:32,520
Magisterium za své zločiny zaplatí.

4
00:00:33,680 --> 00:00:37,040
Ale nesmíme zapomenout,
že se schyluje k válce.

5
00:00:38,720 --> 00:00:43,440
Proroctví uvádí, že život
všech světů závisí na jediném dítěti.

6
00:00:45,240 --> 00:00:48,440
Teď je důležitější než kdy jindy.

7
00:00:49,600 --> 00:00:53,080
Musíme Lyru najít
dřív než kdokoliv jiný.

8
00:00:59,000 --> 00:01:02,360
-Nechceme tam vážně jít, že ne?
-Už jsem to Mary slíbila.

9
00:01:02,800 --> 00:01:04,800
A myslím, že nám
ta mašinka řekne víc.

10
00:01:04,880 --> 00:01:08,680
Ale alethiometr to řekl jasně.
Musíme pomoct Willovi najít tátu.

11
00:01:09,400 --> 00:01:12,800
Ale nejdřív musíme zjistit pravdu
o Prachu. Kvůli Rogerovi.

12
00:01:22,000 --> 00:01:25,480
Když je to tak dobrý nápad,
proč to tajíme?

13
00:01:25,560 --> 00:01:27,080
Musíme zůstat s Willem.

14
00:01:28,000 --> 00:01:31,080
Pro Willa je v Oxfordu moc
nebezpečno. Hledá ho policie.

15
00:01:31,560 --> 00:01:33,600
Ale alethiometr říkal, že máme...

16
00:01:46,080 --> 00:01:48,040
Lyro, jsi si tím jistá?

17
00:01:48,120 --> 00:01:49,560
Neboj se, nikdo tady není.

18
00:03:42,960 --> 00:03:47,880
JEHO TEMNÉ ESENCE II.
3. díl: Krádež

19
00:04:06,760 --> 00:04:08,400
Lee Scoresby...

20
00:04:10,000 --> 00:04:13,480
Volám tě a kynu ti.

21
00:04:13,840 --> 00:04:16,600
Vrať se. Vrať se.

22
00:04:17,160 --> 00:04:21,960
Vrať se. Vrať se. Vrať se.

23
........