1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
5x03 - Chodby

2
00:00:56,598 --> 00:00:57,468
Catro!

3
00:00:58,767 --> 00:01:03,097
Catro, vylez.
Vím, žes Lonnie nechtěla praštit.

4
00:01:03,354 --> 00:01:06,274
Bude to dobrý, všem to vysvětlím.
Nebudou se zlobit.

5
00:01:06,775 --> 00:01:09,525
Ale nejdřív musíš vylézt
a omluvit se jí.

6
00:01:13,990 --> 00:01:15,660
Jenom jsme se všichni bavili.

7
00:01:15,825 --> 00:01:16,985
Nemuselas ji praštit.

8
00:01:18,369 --> 00:01:19,369
Proč jsi to udělala?

9
00:02:00,120 --> 00:02:01,660
Vy mě sledujete?

10
00:02:01,996 --> 00:02:04,826
Jsem ti k službám, sestřičko.

11
00:02:04,916 --> 00:02:06,246
Na Primův příkaz.

12
00:02:06,334 --> 00:02:09,094
Nemůžu se pohnout, aniž by mi
jeden z vás nedýchal na krk.

13
00:02:09,295 --> 00:02:11,665
Jestli jsem vězeňkyně,
může to říct rovnou.

14
00:02:11,756 --> 00:02:13,836
Jsi čestný host.

15
00:02:14,008 --> 00:02:16,428
My se staráme o tvé pohodlí.

16
00:02:19,180 --> 00:02:20,010
Jasně.

17
00:02:28,398 --> 00:02:31,318
Do této části lodi nesmíš, Catro.

18
00:02:33,027 --> 00:02:34,527
Oslovil jsi mě Catro.

19
00:02:34,863 --> 00:02:36,493
To žádnej jinej klon nedělá.

20
00:02:37,574 --> 00:02:39,704
Pamatuješ si na mě, viď?

21
00:02:40,577 --> 00:02:42,747
Napovím ti, nemáš mě rád.

22
00:02:44,330 --> 00:02:45,170
Hordaku.

23
00:02:46,416 --> 00:02:48,126
Je nesprávné mít jméno.

24
00:02:48,418 --> 00:02:50,958
........