1
00:00:19,132 --> 00:00:22,688
<font color=#FFFF80>Je rok 1649 a evropské královské
rody mají potíže.</font>

2
00:00:23,712 --> 00:00:27,613
<font color=#FFFF80>V Anglii byl Karel I. svržen
Oliverem Cromwellem.</font>

3
00:00:29,047 --> 00:00:35,885
<font color=#FFFF80>Ve Francii vládne za Ludvíka XIV.
jeho matka, královna Anna, a její milenec,</font>

4
00:00:36,517 --> 00:00:38,286
<font color=#FFFF80>chamtivý kardinál Mazarin.</font>

5
00:00:39,182 --> 00:00:42,583
<font color=#FFFF80>Nechali uvěznit vévodu z Beaufortu,
vůdce lidové Frondy.</font>

6
00:00:43,022 --> 00:00:45,879
<font color=#FFFF80>Francie byla roztržena
na soupeřící frakce.</font>

7
00:00:46,857 --> 00:00:50,857
<font color=#FFFF80>Rodiny se rozdělily,
staří přátelé stanuli proti sobě...</font>

1
00:01:27,045 --> 00:01:30,378
Potrvá to ještě dlouho?
No tak.

2
00:01:30,477 --> 00:01:35,444
Pro vás kuřátko
a pro vás...kuřátko.

3
00:01:40,677 --> 00:01:42,544
Co vyvádíš tam nahoře?

4
00:01:45,711 --> 00:01:47,045
Chápu.

5
00:02:09,711 --> 00:02:13,912
Nedávej nohy na stůl.
Kdo to má pořád čistit.

6
00:02:30,045 --> 00:02:32,212
Ne, ne, nelechtej mě.
Nelechtej mě.

7
00:02:33,012 --> 00:02:38,812
Jak tomuhle říkáte?

8
00:02:39,744 --> 00:02:43,278
Kuřátko. Idiote.

9
00:02:48,477 --> 00:02:50,312
Řekl jsem přátelé, přátelé.

10
00:02:50,411 --> 00:02:55,112
Tohle chutná jako puding.

11
00:02:55,212 --> 00:02:58,312
Chci jenom něco k pití.

12
00:03:12,677 --> 00:03:16,411
Zdravím.

13
00:03:29,577 --> 00:03:34,311
- Ne.
- Dobrý večer. Přestaňte.

14
00:03:43,544 --> 00:03:46,778
Co s tím je? K tobě, dělej.

15
00:03:49,112 --> 00:03:51,070
Dobrý den. Neměl byste stůl
dál od ohně?

........