1
00:00:19,486 --> 00:00:22,789
Chcem zdôrazniť, že vyšetrovanie

2
00:00:22,889 --> 00:00:26,793
vedie oddelenie šerifa v okrese Calumet,

3
00:00:27,794 --> 00:00:30,964
štát Wisconsin,
oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti

4
00:00:31,364 --> 00:00:34,801
a pomôže nám aj FBI.

5
00:00:36,302 --> 00:00:39,339
{\an8}Úloha oddelenia šerifa
v okrese Manitowoc

6
00:00:39,439 --> 00:00:41,241
{\an8}v tomto vyšetrovaní

7
00:00:41,808 --> 00:00:45,378
{\an8}bola len poskytnúť potrebné prostriedky.

8
00:00:45,478 --> 00:00:46,546
{\an8}ŠERIF
OKRESE CALUMET

9
00:00:46,646 --> 00:00:50,984
{\an8}Ak sme potrebovali niečo,

10
00:00:51,551 --> 00:00:53,720
aby sme mohli vykonať prehliadku,

11
00:00:53,820 --> 00:00:56,056
oni nám to vybavenie poskytli.

12
00:00:56,823 --> 00:01:00,393
To bola ich jediná úloha
v tomto vyšetrovaní.

13
00:01:03,563 --> 00:01:05,131
ŠERIF
OKRES MANITOWOC

14
00:01:05,231 --> 00:01:09,302
{\an8}Podľa mňa sa na Steva zamerali...

15
00:01:09,402 --> 00:01:10,236
{\an8}STEVENOV OTEC

16
00:01:10,303 --> 00:01:11,304
{\an8}...hneď na začiatku.

17
00:01:12,906 --> 00:01:14,007
{\an8}Narafičili to na neho.

18
00:01:15,809 --> 00:01:17,010
{\an8}Hneď na začiatku.

19
00:01:17,110 --> 00:01:19,712
Ale vraveli: "Nie,
on nie je podozrivý." Tak čo teda bol?

20
00:01:21,047 --> 00:01:22,882
Nenašli tam vôbec nič

21
00:01:22,982 --> 00:01:25,985
pri jeho prívese. Tri či štyri dni.

22
00:01:26,386 --> 00:01:28,288
A z ničoho nič...

23
00:01:29,756 --> 00:01:31,958
"Našli sme toto" a "našli sme tamto."

24
00:01:33,827 --> 00:01:36,463
........