1
00:00:14,247 --> 00:00:18,118
18. SEPTEMBRA 2017 SA KATHLEEN
STRETÁVA V MADISONE SO ŽALOBCAMI

2
00:00:18,184 --> 00:00:20,687
A INFORMUJE ICH O DÔKAZOCH,
KTORÉ OBJAVILA

3
00:00:20,754 --> 00:00:23,256
ZA POSLEDNÉ TRI MESIACE,
ODKEDY PODALA NÁVRH.

4
00:00:23,323 --> 00:00:26,760
ŽALOBCOVIA SÚHLASIA S TÝM,
ŽE KATHLEEN SMIE NÁVRH DOPLNIŤ,

5
00:00:26,826 --> 00:00:30,563
A AJ S TÝM, ŽE JEJ VYDAJÚ
ĎALŠIE DÔKAZNÉ MATERIÁLY NA TESTOVANIE.

6
00:00:31,031 --> 00:00:36,836
Podľa mňa sú presvedčení,
že proti problémom, ktoré sme vyzdvihli,

7
00:00:36,903 --> 00:00:40,774
vedeckým testom, ktoré sme vykonali,
a všetkým našim tvrdeniam

8
00:00:40,840 --> 00:00:42,409
musia súdne zakročiť.

9
00:00:42,475 --> 00:00:44,644
Musíme mať dôkazné pojednávanie.

10
00:00:45,045 --> 00:00:47,147
Riešili sme teda jeho načasovanie.

11
00:00:47,213 --> 00:00:50,550
Chcú mať možnosť
vyvrátiť tie dôkazy pred súdom.

12
00:00:51,117 --> 00:00:55,321
Je mi úplne jedno,
čo si myslia, že dokážu.

13
00:00:55,388 --> 00:00:57,157
Toho sa nebojím.

14
00:00:57,957 --> 00:01:02,762
Hlavné je, že Steven dostane
novú šancu pred súdom.

15
00:01:08,735 --> 00:01:15,341
Zhodli sme sa, že chceme nechať
tú údajnú ľudskú panvovú kosť z lomu

16
00:01:15,408 --> 00:01:17,444
mikroskopicky preskúmať,

17
00:01:17,510 --> 00:01:22,248
aby sme mohli určiť,
či je tá kosť ľudská alebo nie.

18
00:01:23,917 --> 00:01:26,486
Bavili sme sa aj o tom aute,

19
00:01:27,754 --> 00:01:32,725
ako ho technicky zdvihnúť zo zeme.
Teraz je v kontajneri,

20
00:01:32,926 --> 00:01:35,528
ale dostaneme k nemu prístup
a preskúmame ho.

21
00:01:36,696 --> 00:01:39,866
Na zadných dverách bola zvonku krv,

22
00:01:39,933 --> 00:01:43,269
........