1
00:00:06,573 --> 00:00:10,443
{\an8}V návrhu na oslobodenie na 1 272 stranách

2
00:00:10,510 --> 00:00:12,479
{\an8}uvádza Kathleen Zellnerová dôkazy

3
00:00:12,545 --> 00:00:15,882
{\an8}a bojuje, podľa jej slov,
za spravodlivosť pre Stevena Averyho.

4
00:00:15,949 --> 00:00:18,351
{\an8}Zellnerová tvrdí,
že tieto nové dôkazy

5
00:00:18,418 --> 00:00:21,154
{\an8}dávajú Averymu právo na nový súd.

6
00:00:21,221 --> 00:00:23,790
{\an8}Na telefonáty Zellnerová neodpovedala,

7
00:00:23,857 --> 00:00:27,060
namiesto toho však
napísala na Twitter číslo „10 909“.

8
00:00:27,127 --> 00:00:29,562
Toľko dní strávil Avery vo väzení, vrátane

9
00:00:29,629 --> 00:00:31,564
zrušeného odsúdenia za znásilnenie,

10
00:00:31,631 --> 00:00:34,534
v rámci ktorého
strávil za mrežami 18 rokov.

11
00:00:34,601 --> 00:00:37,003
Podľa Ministerstva spravodlivosti
Wisconsinu,

12
00:00:37,070 --> 00:00:39,105
Averyho odsúdenie ostane platné.

13
00:00:39,272 --> 00:00:42,008
Štát verí,
že rovnako, ako predošlé Averyho návrhy,

14
00:00:42,075 --> 00:00:44,010
{\an8}ani tento nemá opodstatnenie

15
00:00:44,077 --> 00:00:47,414
{\an8}a len čo ho súd zváži, zamietne ho.

16
00:00:47,480 --> 00:00:50,717
Ministerstvo vyjadruje
úprimnú sústrasť Halbachovcom,

17
00:00:50,784 --> 00:00:54,187
ktorí musia znášať
„Averyho nezmyselné snahy

18
00:00:54,254 --> 00:00:57,557
znovu sa súdiť
o vlastnú nevinu a svoj trest.“

19
00:00:58,224 --> 00:01:00,927
Bývalý prokurátor,
ktorý pomohol odsúdiť

20
00:01:00,994 --> 00:01:03,696
za vraždu Teresy Halbachovej v roku 2005,

21
00:01:03,763 --> 00:01:08,301
{\an8}označuje tento návrh Averyho advokátky
na nový súd za „hanbu“.

22
00:01:08,368 --> 00:01:11,438
{\an8}Averyho advokátka
obviňuje žalobcu Kena Kratza

........