1
00:00:09,809 --> 00:00:12,479
OKRES MANITOWOC

2
00:00:12,846 --> 00:00:17,884
15. JANUÁRA 2010 - 1. DEŇ BRENDANOVHO
POJEDNÁVANIA PO ODSÚDENÍ

3
00:00:27,627 --> 00:00:28,995
{\an8}BRENDANOV ADVOKÁT PO ODSÚDENÍ

4
00:00:29,062 --> 00:00:32,832
{\an8}Ako prvého svedka by obhajoba
rada predvolala Kennetha Kratza.

5
00:00:38,705 --> 00:00:41,875
Prisaháte, že svedectvo,
ktoré tu podáte súdu,

6
00:00:41,941 --> 00:00:44,711
bude pravda,
a nič len pravda, nech vám Boh pomáha?

7
00:00:44,778 --> 00:00:45,645
Áno.

8
00:00:45,712 --> 00:00:46,613
Posaďte sa.

9
00:00:48,348 --> 00:00:51,418
Pán Kratz, v čase, keď ste sa rozhodli

10
00:00:51,484 --> 00:00:55,789
v tomto prípade obžalovať
z vraždy pána Averyho,

11
00:00:55,855 --> 00:01:02,128
ste nevedeli,
čo presne sa Terese Halbachovej stalo,

12
00:01:02,529 --> 00:01:06,733
{\an8}predtým,
ako bolo jej telo spálené, je to tak?

13
00:01:06,800 --> 00:01:07,734
{\an8}TERESINA MATKA

14
00:01:07,801 --> 00:01:09,402
- Dá sa to tak povedať…
- Dobre.

15
00:01:09,836 --> 00:01:13,473
A v čase, keď ste proti Stevenovi Averymu
podali obžalobu

16
00:01:13,540 --> 00:01:15,041
za vraždu Teresy Halbachovej,...

17
00:01:15,108 --> 00:01:15,975
{\an8}BRENDANOVA MATKA

18
00:01:16,042 --> 00:01:17,911
{\an8}...ste nemali dostatočné dôkazy

19
00:01:17,977 --> 00:01:21,981
{\an8}o sexuálnom napadnutí, ktorého sa
mal pán Avery dopustiť, je to tak?

20
00:01:22,048 --> 00:01:23,483
- To je pravda.
- Dobre.

21
00:01:23,550 --> 00:01:28,221
Môžeme teda povedať, že ste nemali opis

22
00:01:28,288 --> 00:01:32,826
posledných hodín života
Teresy Halbachovej...

........