1
00:00:19,063 --> 00:00:20,620
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:20,708 --> 00:00:23,378
Právě jsem dostal balík žádostí
o akreditace pro tisk. Je jich 300.

3
00:00:23,580 --> 00:00:26,416
Kennedy nechá přenášet start
živě v celostátní televizi.

4
00:00:27,274 --> 00:00:30,103
A Johne, bylo rozhodnuto,
že ty budeš pro tuhle misi náhradník.

5
00:00:30,260 --> 00:00:32,772
- Kdy poletím?
- Za dva týdny.

6
00:00:33,529 --> 00:00:35,878
- Ty budeš astronautka?
- Doufám, že ano.

7
00:00:35,900 --> 00:00:38,481
Co si myslíte o myšlence
mít také ženské astronautky?

8
00:00:38,503 --> 00:00:40,190
Poslali jsme
do vesmíru šimpanze, no ne?

9
00:00:40,241 --> 00:00:42,947
<i>Můžeme tam
jednou poslat i dámu.</i>

10
00:00:43,390 --> 00:00:48,205
Ale mého manžela nepřistihli
s nějakou courou v Tijuaně.

11
00:00:48,401 --> 00:00:51,172
Měli fotografie, Alane.

12
00:00:51,440 --> 00:00:53,136
Jedu zpátky domů.

13
00:00:53,190 --> 00:00:55,514
Myslíš, že to byla Boží vůle,
abys poslal ty dopisy?

14
00:00:55,530 --> 00:00:57,696
V těch dopisech jsem
nenapsal nic než pravdu

15
00:00:57,710 --> 00:01:00,663
Chceš, aby se mi stalo něco zlého,
protože pak bys byl první ty.

16
00:01:00,721 --> 00:01:03,500
Dokážu ve svém srdci
k tobě nalézt sympatie, Ale.

17
00:01:03,620 --> 00:01:05,361
Chci, abys to věděl.

18
00:01:05,412 --> 00:01:07,681
Po celém pobřeží jsou bouřky.

19
00:01:07,696 --> 00:01:10,969
Jestli se nám to nepodaří,
s programem je nadobro konec.

20
00:01:11,172 --> 00:01:13,863
Víš, v čem je problém,
když se neriskuje, Bobe?

21
00:01:13,892 --> 00:01:16,249
<i>Nikdy nevíš,
jestli jsi rozhodl správně.</i>

........