1
00:01:40,976 --> 00:01:44,146
Co tady ještě děláte, šéfe?
Já myslel, že dneska končíte dřív?

2
00:01:44,229 --> 00:01:46,148
Jo, snažím se.

3
00:01:47,107 --> 00:01:49,234
Proč se tam už nelije beton?

4
00:01:49,318 --> 00:01:52,863
První auto cestou poškodilo hadici.
Snaží se to opravit.

5
00:01:53,572 --> 00:01:55,199
To je pořád něco.

6
00:01:55,282 --> 00:01:57,367
Proč prostě nejdete?
My to zvládnem.

7
00:01:57,451 --> 00:01:59,620
Ne. Já vím, že jo,
ale musím podepsat papíry.

8
00:01:59,703 --> 00:02:02,998
Tak je podepište teď.
Zůstanu tu, dokud neskončíme.

9
00:02:05,959 --> 00:02:07,294
Dobře.

10
00:02:07,377 --> 00:02:08,795
Díky, Bobby.

11
00:02:08,879 --> 00:02:10,464
Ale zavolej mi, až to bude.

12
00:02:10,547 --> 00:02:12,424
- Jasně, šéfe.
- Dobře.

13
00:02:20,182 --> 00:02:22,559
<i>... mám tady spoustu témat,
ale je zřejmý,</i>

14
00:02:22,643 --> 00:02:27,731
<i>že lidé dnes chtějí mluvit
jenom o kometě jménem Clark.</i>

15
00:02:27,814 --> 00:02:31,318
<i>Prý půjde o nejbližší
průlet komety v dějinách,</i>

16
00:02:31,401 --> 00:02:34,112
<i>což znamená,
že ji uvidíme i během dne.</i>

17
00:02:34,196 --> 00:02:35,656
- <i>Je to úžasné.</i>
- <i>Jo.</i>

18
00:02:35,739 --> 00:02:38,242
<i>A objevili ji
teprve před pár týdny.</i>

19
00:02:38,325 --> 00:02:42,704
<i>NASA tvrdí, že přiletěla z jiné
sluneční soustavy. To je prostě...</i>

20
00:04:19,593 --> 00:04:22,638
- Vyděsil jsi mě. Neslyšela jsem tě.
- Promiň.

21
00:04:25,849 --> 00:04:28,310
Kolik je hodin?
Nedomluvili jsme se na sedmou?

22
........