1
00:00:10,417 --> 00:00:14,417
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:23,000 --> 00:00:24,500
<i>Ty...</i>

3
00:00:26,625 --> 00:00:30,292
<i>U tebe jsem byl doma,</i>
<i>ale byli jsme si vždycky cizí.</i>

4
00:00:30,375 --> 00:00:32,833
<i>Ať se snažím jakkoli,</i>

5
00:00:35,125 --> 00:00:38,667
<i>je pozdě rozbít, co nás dělí.</i>

6
00:00:39,250 --> 00:00:41,458
<i>Patříš ke mně,</i>

7
00:00:41,542 --> 00:00:45,458
<i>ale nikdy jsem od tebe neslyšel,</i>
<i>že já patřím k tobě.</i>

8
00:00:45,542 --> 00:00:47,792
<i>Nikdy jsem se tě nezeptal.</i>

9
00:00:47,875 --> 00:00:51,583
<i>Ať to chci změnit sebevíc,</i>

10
00:00:52,125 --> 00:00:54,292
<i>už nemůžeš nic říct.</i>

11
00:00:55,792 --> 00:00:57,917
<i>Ať to chci sebevíc.</i>

12
00:00:58,500 --> 00:00:59,625
<i>Bastiane!</i>

13
00:01:00,625 --> 00:01:02,667
<i>Nic neříkáš.</i>

14
00:01:03,625 --> 00:01:04,708
<i>Bastiane?</i>

15
00:01:06,083 --> 00:01:09,458
Bastiane! Zase ses zasnil.

16
00:01:10,042 --> 00:01:13,000
Člověk se musí opít, aby Vánoce přežil.

17
00:01:14,250 --> 00:01:15,833
Tady někdo pořádně slavil.

18
00:01:15,917 --> 00:01:19,125
Když jsi včera přišel domů,
tak sněžilo, že?

19
00:01:19,208 --> 00:01:22,583
Kdy jsme měli naposledy bílé Vánoce?

20
00:01:23,583 --> 00:01:26,500
- Bohužel už zase taje.
- Nic netrvá věčně.

21
00:01:27,292 --> 00:01:29,333
Na, ať nabereš síly.

22
00:01:29,833 --> 00:01:31,250
Prosím.

23
00:01:31,333 --> 00:01:33,792
To stačí, děkuju. Za chvíli bude oběd.

24
00:01:34,542 --> 00:01:37,458
Snad tvůj bratr nebude zklamaný,
že nemáme husu.
........