1
00:00:06,000 --> 00:00:08,920
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:32,640 --> 00:00:37,360
BOMBAJ

3
00:00:37,439 --> 00:00:38,920
PANDAYOVI

4
00:00:39,760 --> 00:00:43,240
<i>Jsem zpátky v Bombaji</i>
<i>po úžasném výletě s děvčaty.</i>

5
00:00:43,320 --> 00:00:45,640
<i>Pak jsem jela do Ásámu na Filmfare Awards,</i>

6
00:00:45,720 --> 00:00:47,720
<i>kde Ananya vyhrála nejlepší debut.</i>

7
00:00:47,800 --> 00:00:49,720
<i>Bylo to boží.</i>

8
00:00:49,800 --> 00:00:53,320
<i>Jsem moc vděčná,</i>
<i>je to požehnání, vděčím za to Bohu.</i>

9
00:00:53,400 --> 00:00:56,120
{\an8}<i>- Bhavano.</i>
- Maheep, jak je?

10
00:00:56,800 --> 00:00:58,560
{\an8}<i>- Gratuluji.</i>
- Děkujeme.

11
00:00:58,640 --> 00:01:00,160
{\an8}<i>- Kde je oslava?</i>
- No jistě.

12
00:01:00,240 --> 00:01:02,280
{\an8}<i>- Kdy můžeme přijít?</i>
- Přijďte kdykoli.

13
00:01:02,360 --> 00:01:04,840
{\an8}Ty jsi druhá máma.

14
00:01:04,920 --> 00:01:06,240
{\an8}Bhavano?

15
00:01:06,320 --> 00:01:08,440
{\an8}Propána, je tady. Zbláznil se.

16
00:01:08,520 --> 00:01:10,640
Chodí tady s tou cenou,
jako by ji vyhrál on.

17
00:01:10,720 --> 00:01:12,280
- Tys ji nevyhrál.
<i>- Haló?</i>

18
00:01:12,360 --> 00:01:14,640
Blázníš? Dám sem další kameru.

19
00:01:14,720 --> 00:01:17,200
- Proč?
- Aby ji nikdo neukradl.

20
00:01:17,280 --> 00:01:19,880
To je hloupé! Maheep volá a gratuluje.

21
00:01:19,960 --> 00:01:22,600
Maheep, děkuji. Přijímám tvou...

22
00:01:22,680 --> 00:01:24,960
- Ne tobě. Ananye.
- ...gratulaci.

23
00:01:25,040 --> 00:01:27,760
........