1
00:00:06,000 --> 00:00:08,960
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:17,200 --> 00:00:19,000
V MINULÝCH DÍLECH

3
00:00:19,080 --> 00:00:22,640
Iváne, tohle je nebezpečné.
Pro tebe i pro nás všechny.

4
00:00:23,600 --> 00:00:24,760
Manuelo!

5
00:00:27,320 --> 00:00:28,160
Alejo?

6
00:00:29,000 --> 00:00:32,160
- Je můj syn v pořádku?
- Ne, Almo, nakazil se.

7
00:00:33,920 --> 00:00:36,000
To jste ani chvilku nezapochyboval?

8
00:00:36,080 --> 00:00:38,920
Nenapadlo vás,
že by tam mohl být i váš syn?

9
00:00:39,320 --> 00:00:42,720
<i> - Říkal, že nějací rodiče hledají děti.</i>
- Mám to vyřešit?

10
00:00:42,800 --> 00:00:43,760
Mohl bys?

11
00:00:45,040 --> 00:00:46,680
Ty se uzdravíš, slyšíš?

12
00:00:46,760 --> 00:00:48,160
Nepřivezli Manuelu.

13
00:00:48,240 --> 00:00:49,960
Ta dívka je těhotná, pane.

14
00:00:53,040 --> 00:00:56,480
<i> - Kde je ta dívka?</i>
- Umírala. Už je nakažená několik dní.

15
00:00:56,560 --> 00:00:58,840
Tak mi přivez její tělo. Kde sakra je?

16
00:00:58,920 --> 00:01:01,360
Je tady. Dovezte ji.
Vezměte si dodávku.

17
00:01:06,760 --> 00:01:08,040
Kam to jdeme?

18
00:01:11,480 --> 00:01:12,520
Ne!

19
00:01:13,080 --> 00:01:15,320
<i> Můj manžel je dobrý člověk, ale…</i>

20
00:01:15,400 --> 00:01:18,200
<i>Nikdy nevěřil, že Mateo žije.</i>
<i>Pořád tomu nevěří.</i>

21
00:01:18,560 --> 00:01:19,840
<i> On nesmí zemřít!</i>

22
00:01:19,920 --> 00:01:22,000
<i> Udělej cokoliv, </i>Alejo. Cokoliv.

23
00:01:22,480 --> 00:01:24,400
<i> Otevři mi, drahoušku.</i>

24
........