1
00:00:05,089 --> 00:00:06,932
Skočím pro Emmu a zvedneme tě obě.

2
00:00:06,982 --> 00:00:09,417
Ne, Emma nesmí vědět,
že jsem počůrala postel.

3
00:00:09,467 --> 00:00:11,167
Necítí se s tebou dobře.

4
00:00:11,356 --> 00:00:13,643
No tak dobře.
Přihlášky půjdou přes tebe.

5
00:00:13,806 --> 00:00:15,312
- Můžete jít.
- Díky bohu.

6
00:00:15,362 --> 00:00:16,362
A co ona?

7
00:00:16,412 --> 00:00:18,278
Neprosila jsem se tě,
abys za mě zaplatila.

8
00:00:18,328 --> 00:00:19,995
- Vrátím ti to.
- To si piš.

9
00:00:20,045 --> 00:00:22,464
- Ani si to neber.
- Tys přišla o práci, holka.

10
00:00:22,603 --> 00:00:24,737
A jednou v životě si to sakra užij.

11
00:00:24,787 --> 00:00:27,137
Říkala jsem ti, že ve sprše to nejde.

12
00:00:28,063 --> 00:00:29,922
Emmo, budu se starat jen o bar.

13
00:00:30,069 --> 00:00:33,019
Což znamená, že se zavazuji
k zasranýmu celibátu.

14
00:01:20,697 --> 00:01:21,847
Pojď dovnitř.

15
00:01:34,849 --> 00:01:37,699
Počkej, to už je moc.

16
00:01:40,929 --> 00:01:41,929
Míň, míň.

17
00:01:45,801 --> 00:01:46,801
Sakra!

18
00:01:47,963 --> 00:01:49,513
Promiň, uteklo mi to.

19
00:02:37,584 --> 00:02:39,034
Musím se připravit.

20
00:02:39,526 --> 00:02:43,557
Slíbila jsem bratranci,
že vyzdvihnu židle na jeho svatbu.

21
00:02:44,364 --> 00:02:46,943
Ale klidně tu zůstaň, jak dlouho chceš.

22
00:02:50,092 --> 00:02:52,456
Ne, taky bych měla jít. Musím...

23
00:02:54,151 --> 00:02:58,007
...sehnat pro Eddy
sestru nebo pečovatelku.
........