1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
5x04 - Uvíznutí

2
00:00:29,112 --> 00:00:33,322
Takže abych měla úplně jasno.
Catra tě zachránila před Horde Primem.

3
00:00:33,408 --> 00:00:34,948
Ta Catra?

4
00:00:35,410 --> 00:00:38,410
Proč by to dělala?
Nedává to smysl.

5
00:00:38,496 --> 00:00:41,576
Říkala, že chce jednou
v životě udělat správnou věc.

6
00:00:42,292 --> 00:00:44,292
Říkala, že to dělá pro tebe.

7
00:00:52,051 --> 00:00:54,761
Tolik vám toho chci oběma říct.

8
00:00:54,929 --> 00:00:56,929
O tom, co se stalo na Etherii.

9
00:00:57,098 --> 00:00:58,178
O tom, co jsem řekla.

10
00:00:58,641 --> 00:00:59,481
Co jsem udělala.

11
00:01:00,602 --> 00:01:04,482
Chci říct, že se moc, fakt moc...

12
00:01:08,193 --> 00:01:09,743
Co to bylo?

13
00:01:09,944 --> 00:01:11,364
Zkontroluju Entraptu.

14
00:01:20,789 --> 00:01:24,749
Adoro, moc se omlouvám
za všechno, co jsem řekla.

15
00:01:25,293 --> 00:01:27,213
Mělas ve všem pravdu.

16
00:01:27,420 --> 00:01:31,800
Měla jsem tě poslechnout.
Nevěděla jsem, jestli tě ještě někdy uvidím,

17
00:01:31,883 --> 00:01:34,143
- a teď...
- To je dobrý. Teď jsme tady.

18
00:01:34,260 --> 00:01:36,810
A nic už nás znova nerozdělí.

19
00:01:37,722 --> 00:01:39,222
Taky jsi mi moc chyběla.

20
00:01:41,851 --> 00:01:42,811
<i>Ahojky.</i>

21
00:01:43,144 --> 00:01:44,404
<i>Menší problém.</i>

22
00:01:44,813 --> 00:01:46,613
Co se děje? To je Horde Prime?

23
00:01:46,689 --> 00:01:49,189
<i>Ne. S Darlou se nám
povedlo se jeho lodím vyhnout.</i>

........