1
00:00:09,597 --> 00:00:14,767
přeložil VEGETOL

2
00:01:50,400 --> 00:01:53,736
- Mám hlad, mami.
- Tak sis měla přinést jídlo.

3
00:01:53,936 --> 00:01:56,972
- Ty nic nemáš?
- Přestaň, nebo dostaneš facku.

4
00:01:57,172 --> 00:01:59,700
Přestaň si kurva stěžovat.

5
00:02:29,304 --> 00:02:32,074
- To jsem já.
- Ahoj, zlato, kde jsi?

6
00:02:32,274 --> 00:02:36,611
Kdy přijedeš domů?
Dochází mi vajíčka a léky.

7
00:02:36,811 --> 00:02:39,315
Moje záda mě zabijou.

8
00:02:40,549 --> 00:02:44,619
Vrátím se, než dojde jídlo.
Neboj, mami.

9
00:02:45,787 --> 00:02:48,189
Jsi v lese?

10
00:02:48,558 --> 00:02:52,395
- Co lovíš?
- Našla jsi ten dopis, mami?

11
00:02:52,627 --> 00:02:55,866
- Můžeš mi ho přečíst?
- Nebudu ti ho číst.

12
00:02:56,066 --> 00:03:01,068
- Řekla jsem ti, co tam stojí.
- Můžeš mi ho přečíst, prosím?

13
00:03:03,005 --> 00:03:06,442
Právník, kterýho jsem poslala,
chce po tvým otci alimenty.

14
00:03:06,642 --> 00:03:10,980
Tomu se to nelíbí, tam mi
vyhrožuje, že mě zabije.

15
00:03:14,583 --> 00:03:19,522
- O mně se tam nepíše?
- Ne.

16
00:03:22,024 --> 00:03:25,995
- Potřebuju zpáteční adresu.
- Nepotřebuješ. - Ale jo.

17
00:03:26,195 --> 00:03:32,201
- Proč ji potřebuješ?
- Abych mohla v noci spát.

18
00:03:33,400 --> 00:03:36,038
A jak to chceš udělat?

19
00:03:38,673 --> 00:03:41,010
Tím, že dám věci do pořádku.

20
00:03:45,614 --> 00:03:47,950
O čem to mluvíš?

21
00:03:48,784 --> 00:03:50,752
Nevíš, s kým máš tu čest.

22
00:03:50,952 --> 00:03:53,423
Od šesti let jsi ho neviděla.
........