1
00:00:18,446 --> 00:00:20,130
<i>V minulém díle The Right Stuff...</i>

2
00:00:20,133 --> 00:00:21,103
Pojď dovnitř

3
00:00:21,106 --> 00:00:23,131
Popravdě hledám
Skupinu pro pilotované lety.

4
00:00:23,134 --> 00:00:24,796
Vítej v NASA.

5
00:00:24,799 --> 00:00:29,056
To, co tu děláme,
má důsledky pro celý svět.

6
00:00:29,059 --> 00:00:32,881
Jestli Rusko vyšle člověka do vesmíru
jako první, můžeme prohrát studenou válku.

7
00:00:33,391 --> 00:00:34,723
Potřebujeme ty nejlepší.

8
00:00:34,725 --> 00:00:36,267
A těch sedm...

9
00:00:36,269 --> 00:00:39,061
se stane astronauty programu Mercury.

10
00:00:39,063 --> 00:00:41,939
<i>Tohle je moje šance být první</i>
u něčeho pamětihodného.

11
00:00:41,941 --> 00:00:44,103
A já to chci víc
než kdokoliv jiný, Annie.

12
00:00:44,106 --> 00:00:47,891
- Blahopřeju, Ale.
- Bez tebe bych to nezvládl, Lou.

13
00:00:49,073 --> 00:00:51,031
<i>- Já nebudu jeden z těch sedmi.</i>
- Ne?

14
00:00:51,033 --> 00:00:52,603
Já budu první člověk ve vesmíru.

15
00:00:52,606 --> 00:00:54,327
<i>Je třeba naplánovat</i>

16
00:00:54,330 --> 00:00:56,420
<i>pohovor s vaší manželkou
a zbytkem rodiny.</i>

17
00:00:57,623 --> 00:01:00,251
Když zjistí, že žijeme
odděleně, vylejou mě.

18
00:01:00,918 --> 00:01:03,212
<i>Můžeme začít znovu.</i>

19
00:01:04,380 --> 00:01:06,422
Tady to končí.

20
00:01:06,424 --> 00:01:08,799
Moje rodina, můj
domácí život, to patří mně.

21
00:01:08,801 --> 00:01:11,594
Já vím,
jak dobrý pilot jste, Alane.

22
00:01:11,596 --> 00:01:15,183
Ale nejste k sobě upřímný
a na to doplatíte.

........