1
00:00:19,310 --> 00:00:20,990
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:21,465 --> 00:00:23,905
<i>Připrav se Gordo,
chystám se na to šlápnout.</i>

3
00:00:25,405 --> 00:00:26,695
Cale!

4
00:00:27,560 --> 00:00:29,500
Je zábavné občas
udělat něco děsivého.

5
00:00:29,615 --> 00:00:32,650
<i>Já se nezlobím, Cammie.
Víš, že se mnou můžeš mluvit.</i>

6
00:00:33,220 --> 00:00:34,590
<i>Když budete
někoho z nás vyšetřovat</i>

7
00:00:34,600 --> 00:00:36,060
<i>a něco zjistíte, co uděláte?</i>

8
00:00:36,100 --> 00:00:38,900
Když se mi s něčím důvěrně
svěříte, zůstane to mezi námi.

9
00:00:38,905 --> 00:00:40,945
Pokud to neohrožuje
vás nebo tento program.

10
00:00:40,960 --> 00:00:42,150
Na von Brauna se vykašlete.

11
00:00:42,155 --> 00:00:44,625
<i>Nasává v baru se Santovými vousy,</i>

12
00:00:44,635 --> 00:00:45,890
<i>zatímco vy tady pracujete.</i>

13
00:00:45,900 --> 00:00:48,255
Vím, koho bych
radši bral jako svou dvojku.

14
00:00:48,295 --> 00:00:52,685
Tohle je zvláštní poradce
senátora Kennedyho v oblasti vědy,

15
00:00:52,705 --> 00:00:53,995
Jerome Wiesner.

16
00:00:54,010 --> 00:00:57,365
Jack mě požádal, abych sem
přijel, protože má pár otázek,

17
00:00:57,375 --> 00:00:58,715
ohledně programu vesmírných
letů s lidskou posádkou.

18
00:00:58,720 --> 00:01:00,405
Tys ho sem pozval?

19
00:01:01,220 --> 00:01:03,830
- Ale?
- Podělal jsem to. Byl jsem s holkou.

20
00:01:03,865 --> 00:01:08,304
Mají fotky, mají článek,
který vyjde v San Diego Herald.

21
00:01:08,305 --> 00:01:09,385
Já se o to postarám.

22
00:01:09,390 --> 00:01:11,102
Zaprodals mě, abys vyhrál.

........