1
00:01:26,358 --> 00:01:30,192
<i>V roce 1940</i>

2
00:01:30,983 --> 00:01:33,858
<i>vstoupil národ do temného věku.</i>

3
00:01:34,942 --> 00:01:37,400
<i>Lidé se potýkali
s velkými nepříjemnostmi.</i>

4
00:01:38,400 --> 00:01:40,692
<i>Byrokracie byla zkažená.</i>

5
00:01:41,775 --> 00:01:44,608
<i>Zvěsti o další světové válce</i>

6
00:01:45,067 --> 00:01:50,150
<i>a japonských invazních plánech
udržovaly lidi v teroru.</i>

7
00:01:50,317 --> 00:01:53,400
<i>Vláda pokračovala
ve své nacionalistické propagandě,</i>

8
00:01:53,483 --> 00:01:57,275
<i>zatímco celá země se rozpadala.</i>

9
00:01:57,817 --> 00:02:01,400
<i>V zemi nastalo samotné peklo.</i>

10
00:02:01,692 --> 00:02:07,442
<i>Právní systémy selhaly
a utlačování si zvolili život banditů.</i>

11
00:02:07,608 --> 00:02:11,942
<i>Objevovaly se nové skupiny a gangy.
Zločinci byli naprosto všude.</i>

12
00:02:12,858 --> 00:02:15,400
<i>Jeden z nejznámějších psanců,</i>

13
00:02:15,858 --> 00:02:17,608
<i>byl etnickým separatistou</i>

14
00:02:18,067 --> 00:02:20,900
<i>a jmenoval se Alhawi Yalu.</i>

15
00:02:21,192 --> 00:02:24,817
<i>Mistr v čarodějnictví.
Místní lidé ho nazývali</i>

16
00:02:25,358 --> 00:02:27,775
<i>Ďáblem z hory Budo.</i>

17
00:02:32,483 --> 00:02:35,192
Policejní poručíku
Khune Puntharak Rajjadeji,

18
00:02:35,900 --> 00:02:39,525
Dnes jsem vás zavolal, protože
vás chci požádat o laskavost

19
00:02:41,775 --> 00:02:43,942
ohledně případu hory Budo.

20
00:02:45,650 --> 00:02:48,400
Alhawi Yalu je stále mocnější.

21
00:02:49,400 --> 00:02:53,150
Má pod kontrolou
téměř celou horskou oblast.

22
00:02:54,942 --> 00:02:59,025
Chci vás tam poslat
na půl roku v utajení.

23
00:02:59,817 --> 00:03:05,067
........