1
00:00:01,230 --> 00:00:02,560
Towa a Setsuna.

2
00:00:02,810 --> 00:00:07,560
Mezi námi polodémoními dvojčaty
existují dva různé světy současně.

3
00:00:08,650 --> 00:00:10,280
Člověk a démon.

4
00:00:10,360 --> 00:00:12,490
Feudální éra a současnost.

5
00:00:12,700 --> 00:00:14,200
Mír a válka.

6
00:00:14,410 --> 00:00:15,950
Radost a smutek.

7
00:00:16,200 --> 00:00:17,320
Sny a realita.

8
00:00:17,830 --> 00:00:19,410
Jeden okamžik a věčnost.

9
00:00:19,660 --> 00:00:22,200
A nakonec i láska a nenávist.

10
00:00:23,410 --> 00:00:26,130
Feudální pohádka: Polodémoní princezna.

11
00:00:26,630 --> 00:00:30,380
Půjdeme vpřed i přes překážky osudu!

12
00:00:45,440 --> 00:00:46,650
Kdo jste?

13
00:00:47,020 --> 00:00:48,650
Podívejte se támhle na ten strom.

14
00:00:49,150 --> 00:00:51,570
Historicky významný, přesto tak nechutný.

15
00:00:51,610 --> 00:00:54,070
Zmizte, vy nuly.

16
00:00:54,070 --> 00:00:55,280
Co jsi to řekl?

17
00:01:11,170 --> 00:01:13,300
To je nádherný pohled.

18
00:01:19,010 --> 00:01:20,390
Sakra.

19
00:03:02,740 --> 00:03:04,780
<b>„Meifuku, želví démon Meioju“</b>

20
00:03:08,750 --> 00:03:10,870
Jedna z pevností

21
00:03:10,870 --> 00:03:12,620
určitého velitele byla zničena.

22
00:03:12,920 --> 00:03:14,630
Určitého velitele?

23
00:03:15,040 --> 00:03:18,340
Jako jedna z těch opic?

24
00:03:18,460 --> 00:03:19,340
Ne.

25
00:03:20,050 --> 00:03:21,800
Stále posílají vojáky,
........