1
00:00:06,043 --> 00:00:07,454
Svedkovia vypovedali, že Mercedes

2
00:00:07,478 --> 00:00:09,356
šiel v protismere.

3
00:00:09,380 --> 00:00:10,624
Vic vybočil z cesty, aby sa mu vyhol.

4
00:00:10,648 --> 00:00:11,892
Kde je šofér?

5
00:00:11,916 --> 00:00:13,059
Na pohotovosti.

6
00:00:13,083 --> 00:00:14,227
Práve som dostal správu z

7
00:00:14,251 --> 00:00:15,562
nemocnice.

8
00:00:15,586 --> 00:00:17,464
Druhý vodič má len minimálne
poranenia.

9
00:00:17,488 --> 00:00:19,766
Žiaden alkohol v krvi nemal.

10
00:00:19,790 --> 00:00:22,169
Mŕtvy pracoval na Ministerstve obrany.

11
00:00:22,193 --> 00:00:23,670
Pracoval s peniazmi.

12
00:00:23,694 --> 00:00:26,029
A vyzerá to tak, že urobil pár
nesprávnych transakcií.

13
00:00:29,133 --> 00:00:30,977
Takže, čo robí účtovník z ministerstva

14
00:00:31,001 --> 00:00:32,813
s taškou plnou peňazí, práve tu?

15
00:00:32,837 --> 00:00:34,781
Môžem vám povedať, že to vyzerá,

16
00:00:34,805 --> 00:00:37,317
že trpel niečím, čomu sa hovorí
Leopardov syndróm.

17
00:00:37,341 --> 00:00:39,619
- A je to tu.
- Je to skratka pre

18
00:00:39,643 --> 00:00:41,288
zriedkavé genetické ochorenie.

19
00:00:41,312 --> 00:00:44,458
Všimnite si nezvyčajne veľa
škvŕn v okolí tváre...

20
00:00:44,482 --> 00:00:45,759
Pehy,

21
00:00:45,783 --> 00:00:48,094
ako ich voláme. Veľmi, veľmi zriedkavé.

22
00:00:48,118 --> 00:00:49,830
Potrebujeme výpoveď druhého vodiča.

23
00:00:49,854 --> 00:00:50,931
Privediem ho.

24
00:00:50,955 --> 00:00:53,467
- Obviníme ho?
........