1
00:00:54,447 --> 00:00:56,020
Vidím ho vpředu!

2
00:00:56,023 --> 00:00:57,256
Dostaneme ho.

3
00:00:57,258 --> 00:00:58,424
Vydržte, chlapi!

4
00:00:58,683 --> 00:01:00,316
Ten muž je vrah.

5
00:02:37,598 --> 00:02:39,231
Je mrtvej?

6
00:02:43,765 --> 00:02:46,037
Je živej, alespoň zatím.

7
00:03:03,120 --> 00:03:05,651
Poprvé, když jsem
potkal Sama Barnse,

8
00:03:05,665 --> 00:03:07,531
mi bylo 10 let.

9
00:03:08,589 --> 00:03:10,055
Hledej, chlapče, hledej.

10
00:03:10,057 --> 00:03:11,667
Co se děje, chlapče?

11
00:03:14,094 --> 00:03:16,205
V létě 1929

12
00:03:17,079 --> 00:03:18,595
I když jsem si to neuvědomil...

13
00:03:18,662 --> 00:03:20,185
Do toho, chlapče.
Do toho, chlapče.

14
00:03:20,201 --> 00:03:23,135
Vedlo by to k
celoživotnímu dobrodružství.

15
00:03:24,800 --> 00:03:26,079
Rychle, hoši!

16
00:03:26,080 --> 00:03:28,481
Jde pěšky.

17
00:03:32,211 --> 00:03:34,278
Všichni ho mějte na očích.

18
00:03:43,524 --> 00:03:46,225
Hej, něco jsme našli tady po proudu.

19
00:03:50,064 --> 00:03:51,430
Co to děláš, chlapče?

20
00:03:56,604 --> 00:03:58,503
Hledej, chlapče, hledej.

21
00:04:02,543 --> 00:04:03,915
Hej, tady!

22
00:04:04,785 --> 00:04:06,818
Myslím, že jsme něco našli.

23
00:04:51,470 --> 00:04:54,352
Dobrá, Pate, už vstávám.

24
00:04:59,961 --> 00:05:02,970
Stalo se to po roce,
kdy můj otec zemřel.

........