1
00:00:02,772 --> 00:00:03,818
To je on.

2
00:00:04,470 --> 00:00:05,892
Vypadá bezmocně.

3
00:00:06,076 --> 00:00:07,716
Není bezmocný.

4
00:00:07,777 --> 00:00:09,946
Jeho druh dokáže hýbat
předměty pomocí mysli.

5
00:00:10,030 --> 00:00:14,200
Písně z dávných dob vypovídají
o bitvách mezi Mandalorem Velkým...

6
00:00:14,284 --> 00:00:18,163
A řádem čarodějů zvaných Jedi,
kteří používali takové síly.

7
00:00:18,246 --> 00:00:20,790
- Co je to?
- Nalezenec.

8
00:00:20,874 --> 00:00:23,126
Podle kréda je ve tvé péči.

9
00:00:23,309 --> 00:00:28,378
Mám prohledat galaxii, najít jeho domov
a dovést ho rase nepřátelských čarodějů?

10
00:00:29,049 --> 00:00:30,133
Taková je cesta.

11
00:00:30,342 --> 00:00:33,511
Mám za úkol vrátit toto dítě jediům.

12
00:00:33,595 --> 00:00:35,639
Můžu tě zavést za jedním z nich.

13
00:00:36,431 --> 00:00:38,308
Ale nejdřív potřebuju
tvojí pomoc s naším úkolem.

14
00:00:44,331 --> 00:00:47,609
Musíme je udržet,
než skočíme do hyperprostoru.

15
00:00:54,741 --> 00:00:56,545
Kde najdu jedie?

16
00:00:56,645 --> 00:01:00,455
Vem nalezence do města Calodan
na lesní planetě Corvus.

17
00:01:00,538 --> 00:01:02,499
Tam najdeš Ahsoku Tano.

18
00:01:03,124 --> 00:01:04,876
Řekni, že tě posílá Bo-Katan.

19
00:01:05,835 --> 00:01:07,337
A děkuji.

20
00:01:07,420 --> 00:01:09,464
Tvoje udatnost nebude zapomenuta.

21
00:01:10,256 --> 00:01:11,299
Taková je cesta.

22
00:03:09,793 --> 00:03:12,337
Není v dohledu. Vylákej ji.

23
00:03:29,396 --> 00:03:31,940
Ztratil jsem kontakt. Skenuji pohyb.

........